CUNOASTF-TI DUŞMANUL (2)

“Văd în mădularele mele o altă lege, care se luptă împotriva legii primite de mintea mea” (Romani 7:23)

Astăzi vom vorbi despre duşmanul din interior. Firea veche este ca un inamic care caută mereu mijloace de a te sabota. Este uşa prin care intră Satana. Tu ai două naturi, una veche şi una nouă. Ele sunt opuse şi sunt mereu în conflict. O bună ilustraţie a acestui lucru se găseşte în naşterea lui lacov şi a lui Esau. “Rebeca a rămas însărcinată. Copiii se băteau în pântecele ei; şi ea a zis: “Dacă-i aşa, pentru ce mai sunt însărcinată?” S-a dus să întrebe pe Domnul. Şi Domnul i-a zis: “Două neamuri sunt în pântecele tău şi două noroade se vor despărţi la ieşirea din pântecele tău. Unul din noroadele acestea va fi mai tare decât celălalt. Şi cel mai mare va sluji celui mai mic” (Geneza 25:21-23). Pavel vorbeşte şi el despre acest lucru. “După omul dinăuntru îmi place Legea lui Dumnezeu; dar văd în mădularele mele o altă lege, care se luptă împotriva legii primite de mintea mea, şi mă ţine rob legii păcatului, care este în mădularele mele” (Romani 7:22-23). Care este răspunsul? înfometează vechea fire şi hrăneşte firea cea nouă! Pavel scrie din nou: “Nici un ostaş nu se încurcă cu treburile vieţii, dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste” (2 Timotei 2:4). Asta înseamnă că trebuie: 1) Să comunici în mod regulat cu “Comandantul” prin rugăciune. 2) Să citeşti Cuvântul lui Dumnezeu pentru a te asigura că asculţi de Comandantul şef. 3) Să-ţi păstrezi moralul spiritual la înălţime. 4) Să nu te amesteci cu oameni sau lucruri nepotrivite.

Share