CUNOASTE-ŢI ADEVĂRATA IDENTITATE

“Tatăl său I-a numit Beniamin” (Geneza 35:l8)

Când eşti etichetat de ceilalţi, acele etichete te fac să dai înapoi în loc sâ te propulseze spre adevăratul tău potenţial. Dar Dumnezeul care i-a dat lui lacov o nouă identitate îti poate da şi ţie  una. Te lupţi cu “poreclele” pe care ţi le-au dat oamenii şi cu vechile imagini pe care le ai despre tine însuţi? Nimic nu se va schimba în viaţa ta până nu se produc schimbări în mintea ta. Soţia lui lacov, Rahela a murit in pustie în timpul naşterii. Chiar înainte de a muri, i-a pus numele fiului său Ben-Oni, care înseamnă “fiul durerii mele”. Când moaşa i l-a dat tatălui său lacov, el a spus: “nu-l voi numi Ben-Oni, fiul durerii mele; el se va numi Beniamin, fiul dreptei (fiul puterii)”. Şi care nume a prevalat? Beniamin! Ascultă: tu eşti cine spune Dumnezeu că eşti, nu cine spun ceilalţi că eşti! Dacă Dumnezeu nu ţi-a dat numele, el nu este al tău. Crede numai ce spune Dumnezeu despre tine. Nimeni nu a înţeles mai bine decât lacov care este puterea schimbării numelui. În prezenţa lui Dumnezeu, lacov înşelătorul a primit un nume nou, Israel, “Cel ce luptă cu Dumnezeu” (Geneza 32:28). Hristos zdrobeşte puterea oricărui lucru negativ care ţi se ataşează. “Tu eşti sfânt, nu păcătos; nu un învins, ci un învingător”. Când oamenii încearcă să te eticheteze, spune-le că nu mai răspunzi la acel nume. Spune-le că persoana despre care ei vorbesc a murit, a fost îngropată şi a înviat la o nouă viaţă în Hristos. Dumnezeu te vede ca pe o făptură nouă, aşa că începe să gândeşti, să vorbeşti şi să te porţi ca atare!

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *