CUM SĂ TE TRATEZI DE ÎNDOIALĂ (2)

“Domnul, Dumnezeul tău, este cu tine în tot ce vei face” (losua 1:9)

Când Moise i-a predat ştafeta lui losua, multe lucruri s-au schimbat. Timp de patruzeci de ani, losua a fost învăţat să călătorească şi să supravieţuiască în pustie, dar acum a sosit ceasul să intre în Ţara promisă. Şi ce funcţiona în pustie nu funcţiona neapărat în Ţara promisă. Ascultă gândurile lui losua: “Ştiu multe despre hoinăreală, dar nu ştiu prea multe despre război”. Aşa că Dumnezeu i-a spus: “întăreşte-te şi îmbărbătează-te … căci Domnul, Dumnezeul tău, este cu tine în tot ce vei face”. De ce i-ar spune Dumnezeu lui losua să se întărească şi să se îmbărbăteze? Pentru că probabil îi era teamă! Tot ce era legat de noua lui situaţie avea de-a face cu nesiguranţa. Singurul lucru pe care losua îl ştia sigur a fost că Dumnezeu i-a spus:,,Du-te!”.   Aşa că losua a dat … poporului următoarea poruncă: Pregătiţi-vă … căci peste trei zile veţi trece Iordanul acesta ca să mergeţi să cuceriţi ţara” (v. 10-11). îţi poţi imagina care au fost gândurile poporului? „Dar losua, cum vom’ putea traversa râul?”. „Nu sunt sigur, dar în trei zile să fiţi gata de plecare!”. „Dar losua, ce vom face când ajungem pe partea cealaltă?”. „O să vă spun când ajungem. Fiţi doar gata de plecare!”. Înţelegi imaginea? Ca lider, mereu vei fi nesigur în privinţa multor lucruri, mai ales când mergi pe un teritoriu nou. Dar nu-ţi poţi permite niciodată să fii neclar sau în îndoială cu privire la chemarea ta, la viziunea ta şi la victoria ta finală. Şi de unde vine o asemenea încrederea? Din promisiunea lui Dumnezeu: “Eu sunt cu tine”.

Share