CUM SĂ TE ROGI PENTRU COPIII TĂI

“Voi turna … binecuvântarea mea peste odraslele tale” (Isaia 44:3)

Trebuie să te rogi invocând promisiunile lui Dumnezeu peste copiii tăi. Sunt aceste rugăciuni eficiente? Da. Dumnezeu spune: “Eu veghez asupra Cuvântului Meu, ca să-l împlinesc” (leremia 1:12). Noi slujim unui Dumnezeu care face promisiuni şi care le ţine! “Tot aşa şi Cuvântul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fără rod, ci va face voia Mea şi va împlini planurile Mele” (Isaia 55:11). Aşadar, roagă-te pentru copiii tăi în fiecare zi şi bazează-te pe aceste promisiuni: “voi turna Duhul Meu peste sămânţa ta, şi binecuvântarea Mea peste odraslele tale” (Isaia 44:3). “lată legământul Meu, cu ei, zice Domnul: “Duhul Meu, care Se odihneşte peste tine, şi cuvintele Mele pe care le-am pus în gura ta, nu se vor mai depărta din gura ta, nici din gura copiilor tăi, nici din gura copiilor tăi, de acum şi până-n veac, zice Domnul” (Isaia 59:21). “Aşa vorbeşte Domnul: “Opreşte-ţi plânsul, opreşte-ţi lacrămile din ochi; căci truda îţi va fi răsplătită, zice Domnul; ei se vor întoarce iarăşi din ţara vrăjmaşului. Este nădejde pentru urmaşii tăi, zice Domnul; copiii tăi se vor întoarce în ţinutul lor!” (leremia 31:16-17). “Sămânţa celor neprihăniţi va fi scăpată” (Proverbe 11:21). “Ferice de omul care se teme de Domnul, şi care are o mare plăcere pentru poruncile Lui! Sămânţa lui va fi puternică pe pământ; neamul oamenilor fără prihană va fi binecuvântat!” (Psalmul 112:1-2). “Crede în Domnul Isus, şi vei fi mântuit tu şi casa ta” (Faptele Apostolilor 16:31).

Share