CUM SĂ MIŞTI MUNŢII DIN LOC

“Dacă va zice cineva muntelui acestuia: “Ridică te” (Marcu 11:2))

Cum poţi muta munţii din viaţa ta?

1) Folosind Cuvântul lui Dumnezeu! în pustie, Satan L-a ispitit pe Domnul Isus pe trei căi:

a) Pune­ţi nevoile temporale înaintea celor spirituale: “Transformă aceste pietre în pâini”;

b) Foloseşte-ţi pu­terea pentru cauze greşite: “Aruncă-Te de pe acoperişul Templului”;

c) Ia calea mai uşoară, nu crucea: “Lumea este a Ta dacă mi Te închini mie”. De fiecare dată Domnul Isus l-a învins pe Satan spunând “Este scrie” (Matei 4:1-11). Cea mai puternică armă pe care o ai este Cuvântul lui Dumnezeu – învaţă să-l foloseşti!

2) Fiind perseverent! Ieremia a spus că Cuvântul lui Dumnezeu este “ca un ciocan care sfărâmă stânca” (Ieremia 23:29). Te-ai întrebat cum de un ciocan poate lovi o piatră de nouăzeci şi nouă de ori, iar a o suta oară să o sfărâme în bucăţi? Aceasta se întâmplă pentru că toate celelalte lovituri au slăbit-o. Trăieşte în Cuvântul lui Dumnezeu; rosteşte-l în anumite situaţii şi el va lucra.

3) Iertând! Se spune că un pastor şi-a întrebat adunarea: “Câţi dintre voi sunteţi dispuşi să vă ier­taţi duşmanul?” Toţi au răspuns da, în afară de un bătrân. “De ce?” l-a întrebat pastorul. El a răspuns: “Pentru că nu am nici un duşman; toţi au murit”. După ce a vorbit despre credinţa care mută munţii şi despre rugăciunea care dă roade, Domnul Isus a spus: “când staţi în picioare de vă rugaţi, să ier­taţi orice aveţi împotriva cuiva, pentru ca şi Tatăl vostru care este în ceruri, să vă ierte greşelile voas­tre” (Marcu 11:25). Muntele tău nu poate fi mutat şi nici rugăciunile tale nu vor primi un răspuns dacă persiştj în neiertare. Aşa că întreabă-te: “Merită oare?” De fiecare dată când te gândeşti dacă cel ce ţi-a greşit merită sau nu iertarea, pentru binele tău, iartă-l şi mergi mai departe.

Share

2 Replies to “CUM SĂ MIŞTI MUNŢII DIN LOC”

  1. Vreau sa marturisesc un lucru:de cand am subscris sa primesc articole de pe site-ul biserii Betania,am remarcat ca fiecare articol mi-a vorbit clar,exact pentru situatia prin care treceam.Asta dovedeste clar ca este lucrarea lui Dumnezeu!Doresc ca El sa binecuvinteze intreaga Biserica si pe toti lucratorii lui de la Betania.
    Lidia J

  2. Vreau sa marturisesc un lucru:de cand am subscris sa primesc articole de pe site-ul biserii Betania,am remarcat ca fiecare articol mi-a vorbit clar,exact pentru situatia prin care treceam.Asta dovedeste clar ca este lucrarea lui Dumnezeu!Doresc ca El sa binecuvinteze intreaga Biserica si pe toti lucratorii lui de la Betania.
    Lidia J

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *