CUM SĂ ÎNVINGI TEAMA DE SINGURĂTATE (2)

“[Nimic] nu va fi in stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu” (Romani 8:39]

Pentru a învinge teama de singurătate trebuie să înţelegi credincioşia lui Dumnezeu faţă de tine. Faptul că El este Tatăl tău nu se bazează pe starea de spirit, pe sentimente sau pe emoţii; ci se bazează pe caracterul şi reputaţia Lui neschimbătoare. Tot ce este El şi ce pretinde El că este stă în picioare sau se destramă în funcţie de credincioşia Lui faţă de tine. “Domnul nu va părăsi pe poporul Lui, din pricina Numelui Lui celui mare, căci Domnul a Hotărât… să facă din voi poporul Lui” (1 Samuel 12:22). Să remarcăm următoarele lucruri în acest verset: preocuparea pentru Numele Lui cel mare şi plăcerea pe care o are să fie Tatăl tău sunt motivele pentru care El nu-ţi va întoarce niciodată spatele. Problemele tale nu înseamnă că Dumnezeu te judecă sau te dezmoşteneşte. Lui Satana i-ar plăcea să te convingă de lucrul acesta. El îţi va spune că L-ai dezamăgit pe Dumnezeu sau că El te-a dezamăgit ca să te facă să te simţi nedemn, lipsit de speranţă, dezmoştenit de Dumnezeu şi abandonat. Nu, generaţii de credincioşi au cântat în noaptea’întunecată a sufletului lor: “O, Doamne, Tatăl meu, mare este credincioşia ta”. în împrejurarea prin care treci şi în suferinţa ta, “bunătăţile Domnului nu s-au sfârşit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineaţă. Şi credincioşia Ta este atât de mare!” (Plângerile lui leremia 3:22-23). Suferinţa şi împotrivirile nu-l anulează credincişia, El “este acelaşi ieri şi azi şi în veci!” (Evrei 13:8). Dragostea Lui pentru tine este constantă. “După ce veţi suferi puţină vreme, vă va desăvârşi, vă va întări, vă va da putere şi vă va face neclintiţi” (1 Petru 5:10). Astăzi declară: “Nimic nu mă poate despărţi de dragostea lui Dumnezeu”.

Share