CUM SĂ ÎNVINGI TEAMA DE SINGURĂTATE (1)

“Domnul… nu te va părăsi şi nu te va lăsa” (Deuteronom 31:6]

Pentru a învinge teama de singurătate tu trebuie: 1) Să înţelegi cine eşti. Lasă-i pe oamenii de ştiinţă să-şi bată capul dacă a fost sau nu un “big bang”. Dacă a fost, noi nu am fost rezultatul lui! Şi nici nu suntem rezultatul evoluţiei. Tu eşti “o făptură aşa de minunată” (Psalmul 139:14). Făcut după “chipul şi asemănarea Lui” (Geneza 1:27). Dumnezeu nu a atribuit crearea ta celor mai puternici îngeri ai Săi. Tu eşti creaţia unică a mâinilor Lui, făcută să stăpânească. în calitate de copil răscumpărat al lui Dumnezeu, tu eşti “lucrarea Lui… zidit în Hristos Isus pentru faptele bune” (Efeseni 2:10). Crede şi bazează-te pe lucrul acesta indiferent de sentimentele şi de statutul tău social. 2) Să înţelegi cine este Dumnezeu. El se numeşte “Tatăl ceresc”, nu doar Creatorul şi Făcătorul tău. Creatorul şi Făcătorul tău se referă la ceea ce face El; Tatăl tău se referă la cine este El. “îl vor numi: “Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii” (Isaia 9:6). Acestea nu sunt rolurile Lui, ci numele Lui proprii. Ele sunt scrise în Scriptură cu majusculă pentru că ele reprezintă modul în care trebuie să I te adresezi! Când Domnul Isus ne-a învăţat să ne rugăm, El nu a început cu “O, Dumnezeule omnipotent, omniprezent şi omniscient”. Da, El este toate acestea, dar când vine vorba despre noi, El doreşte să fie recunoscut ca “Tată” şi numit astfel (Matei 6:9). Asta crede El despre noi şi doreşte ca noi să ne gândim la El şi să avem sentimente faţă de El. “Tatăl” are menirea de a transmite căldură, siguranţă, acceptare, grijă, compasiune, protecţie, asigurare, purtare de grijă, etc. El este Tatăl tău – când înţelegi lucrul acesta vei începe să învingi teama de singurătate.

Share