CUM SĂ FII FERICIT (2)

Domnul i-a dat înapoi îndoit decât tot ce avusese (Iov 42:10)

Ajutarea altora aduce fericirea, dar egoismul nu poate face asta niciodată. Un copil al străzii foarte zdrenţăros stătea şi se uita la vitrina unui magazin de dulciuri. Un om a observat scena, l-a dus înăuntru şi i-a spus vânzătoarei: „Umpleţi o pungă cu toate dulciurile pe care şi le doreşte”. Băiatului nu i-a venit să creadă ce noroc are. În timp ce-şi umplea gura cu bunătăţile dulci, binefăcătorul său l-a întrebat: „Îţi plac, fiule?” A dat din cap aprobator: „Îhî!”. Apoi omul l-a întrebat: „Îmi dai şi mie?” Numaidecât, privirea bucuroasă a băiatului s-a umplut de frică şi strângându-şi punga, a fugit strigând: „E a mea, e a mea!” Fericirea nu vine din ceea ce obţii; ea vine în urma uitării de sine şi a unei vieţi trăite pentru alţii. Iov, unul dintre cei mai bogaţi oameni din vremea lui, şi-a pierdut sănătatea, averea şi familia. E greu de imaginat, nu? Apoi s-a întâmplat ceva uimitor: „Domnul a adus pe Iov iarăşi în starea lui de la început, după ce s-a rugat Iov pentru prietenii săi” (v. 10). De fapt, Iov a primit înapoi de două ori mai mult decât a pierdut. Cum? Evanghelizându-i pe alţii în loc să se frământe cu propriile lui probleme. Şi acest principiu funcţionează şi astăzi. Domnul Isus ne-a avertizat: „Vedeţi şi păziţi-vă de orice fel de lăcomie de bani; căci viaţa cuiva nu stă în belşugul avuţiei lui” (Luca 12:15). Dumnezeu te binecuvântează cu un motiv: pentru a te face o binecuvântare pentru alţii. Tu nu trebuie să fii un depozit – ci un birou de decontări. Pentru fiecare verset din Biblie care promite succes material există un altul care vorbeşte despre pericolul de a fi strângător. Aşadar, cuvântul pentru tine astăzi este acesta: ajutarea altora aduce fericire, dar egoismul nu o poate face niciodată.

Share