CUM SĂ FII CĂSĂTORIT DAR şI FERICIT (4)

“Gustă viaţa cu nevasta pe care o iubeşti…” (Eclesiastul 9:9)

Fericirea maritală necesită un mediu lipsit de egoism. Doi oameni care s-au hotărât să trăiască ceea ce Domnul Isus a spus în Predica de pe Munte vor găsi fericirea împreună. Fiecare fericire (care ar trebui să fie atitudinea noastră) începe cu cuvântul “ferice” care înseamnă “fericit”. Adevărata fericire se găseşte în smerenie, în a fi gata să te pocăieşti, în blândeţe, în răbdare, în modestie, în dragostea faţă de ceea ce e bine şi drept, în curăţia inimii şi în aducerea păcii. Acestea sunt calităţile care fac ca o relaţie de căsătorie să ajungă la bun sfârşit. Să observăm că acestea sunt opusul egoismului! Un eu nerăstignit este cel mai rău material posibil pentru o căsnicie. Inelul de căsătorie simbolizează dedicare neîntreruptă, dar dacă nu se pune sub cruce, simbolul morţii faţă de sine, nu poate exista fericire maritală de durată. Sinele va pune capăt iubirii; iubirea va pune capăt sinelui. Căsătoria este ultima inovaţie de creştere fără egoism. Trăirea alături de un alt om imperfect ne împinge spre maturizare, spre coacere şi spre dobândirea artei de negare a sinelui care dezvoltă relaţia. Pavel scrie: “lubiţi-vă unii pe alţii cu o dragoste frăţească. În cinste, fiecare să dea întâietate altuia” (Romani 12:10). Testul unei relaţii pline de iubire constă în punerea nevoilor partenerului înaintea propriilor noastre nevoi, întrebarea “binele cui îl caut eu în gestionarea acestei situaţii?” revelează adevărata atitudine a inimii noastre, făcându-ne să-l punem pe partenerul nostru pe primul plan. Renunţarea la egoism în mod deliberat face să se aplice crucea peste şinele şi natura noastră şi ne dezvoltă căsnicia. Cu cât mai mult din şinele nostru moare, cu atât mai mult trăieşte relaţia noastră! “Dacă grăuntele de grâu, care a căzut pe pământ, nu moare, rămâne singur; dar dacă moare aduce multă roadă” (loan 12:24).

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *