CUM SA FACI FAȚA EȘECULUI (2)

„Întoarceți-vă … și vă voi ierta abaterile” (leremia 3:22)
Care e rădăcina eșecurilor? Eșecul nu stă în puterea dușmanului, în propria ta slăbiciune sau în șovăiala lui Dumnezeu de a ne ajuta să fim biruitori. Israelul a fost învins de o cetate mică după ce a cucerit puternicul lerihon. Eșecul lor, la fel ca al nostru, a fost consecința păcatului nemărturisit (losua 7). Dar odată ce păcatul lor a fost adus la lumină și rezolvat, Dumnezeu le-a adresat cuvinte de încurajare: „Nu te teme …la cu tine pe toți oamenii de război … lată că îți dau în mâinile tale pe împăratul din Ai și pe poporul lui, cetatea lui și țara lui” (losua 8:1). Păcatul nemărturisit te va distruge, dar păcatul mărturisit îți va aduce iertarea și restaurarea care duce la biruință. Autoarea Hannah Whitall Smith ne povestește că s-a mutat într-o casă nouă. În pivniță, ea a observat un butoi de cidru curat, închis la ambele capete. S-a gândit să-l deschidă și să vadă ce se află în el, dar s-a hotărât să-l lase neatins. În fiecare primăvară și toamnă când se făcea curățenie, își aducea aminte de butoi, însă amâna deschiderea lui. În mod inexplicabil, casa a început să se umple de molii. A folosit toate metodele știute pentru a scăpa de ele, dar fără izbândă. În cele din urmă, aducându-și aminte de butoi, l-a deschis și din el au ieșit mii de molii! Lecția e simplă: toate lucrurile de care ne agățăm și care sunt împotriva Cuvântului lui Dumnezeu ne vor face să cădem înaintea dușmanului. Să ai mereu înaintea ta rugăciunea lui David: „Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima!… Vezi dacă sunt pe o cale rea” (Psalmul 139:23-24). Orice îți descoperă Dumnezeu, mărturisește numaidecât și prin credință primește iertarea și curățirea făcută de El. Atunci vei putea sta victorios înaintea dușmanilor tăi.

Share