CUM SĂ FACI FAŢĂ DEZAMĂGIRII (3)

“Comoara aceasta o purtăm in nişte Vase de lut” (2 Corinteni 4:7)

O ultimă dezamăgire: dezamăgirea provocată de noi înşine. Este cel mai istovitor fel de deza­măgire, deoarece te poate arunca într-o groapă din care este greu să mai ieşi. Petru îi jurase dragoste eternă şi fidelitate lui Isus: “Doamne, oricine te poate abandona, dar nu eu!” (parafrazare Matei 26:33-35) şi a crezut fiecare cuvânt pe care l-a spus. Dar sub presiunea din ajunul cruci­ficării, el cedează şi neagă de trei ori că-L cunoaşte pe Isus. Mai târziu, aducându-şi aminte de cuvintele Domnului Isus, “înainte ca să cânte cocoşul te vei lepăda de Mine de trei ori”, Petru, zdro­bit de propria lui cădere jalnică, “a ieşit afară, şi a plâns cu amar” (Luca 22:62). Ai întrebat vreo­dată: “Doamne, cum poţi folosi un om atât de decăzut cum sunt eu?” Petru nu a reuşit să-şi împli­nească propriile aşteptări şi a experimentat o perioadă de cădere. Dar Domnul Isus nu a fost şocat. El cunoştea defectele lui Petru când l-a chemat în lucrare. El ştia şi că ucenicul său lăudăros, dar sincer, are o inimă bună, aşa că Şi-a arătat mai degrabă bunătatea faţă de el şi nu l-a îndepărtat din funcţie. Când Domnul Isus a dat porunca după înviere ca să li se “spună ucenicilor şi lui Petru” (Marcu 16:7) să-L întâlnească în Galileea, El a reconfirmat alegerea Lui faţă de ucenicul căzut. Restul povestirii lui Petru se găseşte în istoria Noului Testament.

Când (nu dacă!) te confrunţi cu căderea:

a) nu inflama şi mai tare lucrurile lăsând ca dezamă­girea să te cufunde în deznădejde şi disperare;

b) smereşte-te şi pocăieşte-te. Mărturiseşte-ţi păca­tul; nu scuza, nu raţionaliza şi nu învinovăţi circumstanţele şi oamenii;

c) primeşte harul şi iertarea lui Dumnezeu prin credinţă, nu prin sentimente. Nu-I lăsa pe Satan să te convingă că ai ieşit în afara harului;

d) primeşte orice ajutor ai nevoie pentru a merge din nou pe cale, mai devreme, nu mai târziu.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *