CUM SĂ CREŞTI CA LIDER (4)

„Ascultă … am să-ţi dau un sfat” (Exod 18:19)

Ca lider, ai datoria să verifici dacă lucrurile sunt făcute. Dar pe măsură ce volumul de muncă creşte, va trebui să găseşti oameni care au talente pe măsura sarcinii; altfel, vei înceta să creşti. Aşadar, ce ne împiedică să căutăm persoanele potrivite şi să le delegăm sarcinile corespunzătoare? 1)  Suferinţele din trecut: cineva ne-a dezamăgit, aşa că suntem refractari faţă de încrederea în oameni. 2) Mândria: nu dorim să împărţim creditul cu ceilalţi. 3) Perfectionismul: nu suntem dispuşi să riscăm în timp ce oamenii înzestraţi învaţă din ceea ce fac, aşa că viziunea noastră se îngustează şi totul se duce de râpă. Moise a avut problema aceasta cu Israelul, lată cum a rezolvat-o: „Socrul lui Moise i-a zis: „Ce faci tu nu este bine. Te istoveşti singur şi vei istovi şi poporul acesta, care este cu tine; căci lucrul este mai presus de puterile tale şi nu-l vei putea face singur. Acum ascultă glasul meu; am să-ţi dau un sfat… Fii tălmaciul poporului înaintea lui Dumnezeu şi du pricinile înaintea lui Dumnezeu…. Alege din tot poporul oameni destoinici, temători de Dumnezeu, oameni de încredere, vrăjmaşi ai lăcomiei; pune-i peste popor drept căpetenii peste o mie, căpetenii peste o sută, căpetenii peste cincizeci şi căpetenii peste zece. Ei să judece poporul întotdeauna; să aducă înaintea ta toate pricinile însemnate, iar pricinile cele mai mici să le judece ei înşişi. în felul acesta îţi vei uşura sarcina, căci o vor purta şi ei împreună cu tine. Dacă vei face lucrul acesta şi dacă Dumnezeu îţi va porunci aşa, vei putea face faţă lucrurilor şi tot poporul acesta va ajunge fericit la locul lui.” Moise a ascultat sfatul socrului său şi a făcut tot ce spusese el” (v. 17-24). Dacă doreşti să fii un lider bun, urmează-i exemplul.

Share