CUM ESTE RELAŢIA TA CU DUMNEZEU ? (1)

“Nu caut să fac voia Mea, ci voia Tatălui, care M a trimis” (loan 5:30)

Relaţia pe care a avut-o Domnul Isus cu Tatăl Său este felul de relaţie pe care doreşte să o ai cu El. Trei lucruri descriu acea relaţie. în următoarele câteva zile ne vom uita la fiecare dintre ele: Primul: intimitate. Domnul Isus a spus: “Tatăl iubeşte pe Fiul, şi-l arată tot ce face” (loan 5:20). Interacţionăm cu mulţi oameni pe parcursul unei zile, dar îţi verşi sufletul numai faţă de cei în care ai încredere şi cu care ai o relaţie apropiată. Deci cât eşti de apropiat de Dumnezeu în acest moment? Destul de aproape pentru a-L auzi când îţi vorbeşte? Destul de aproape ca să simţi căldura prezenţei Lui? Adevărul e că eşti atât de aproape pe cât doreşti tu să fii, hotărăşti să fii şi te disciplinezi să fii. Nimic nu se naşte fără să existe un act de intimitate între doi oameni, iar intimitatea se bazează pe un cuvânt: “dorinţa”. Cât de mult îl doreşti pe Dumnezeu? David a spus: “Dumnezeule, Tu eşti Dumnezeul meu, pe Tine Te caut! îmi însetează sufletul după Tine’ (Psalmul 63:1). Tânjeşti tu după casa Lui? “Se satură de belşugul Casei Tale, şî-i adăpi din şivoiul desfătărilor Tale” (Psalmul 36:8). Tânjeşti tu după Cuvântul Lui? “N-am părăsit poruncile buzelor Lui; mi-am plecat voia la cuvintele gurii Lui” (Iov 23:12). Deci, cât de apropiată e relaţia ta cu Dumnezeu?

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *