CULMI SPIRITUALE

„Credincios este Dumnezeu” (1 Corinteni 1:9)

Crezi că a fi creştin este palpitant? Aruncă o privire peste aceste titluri. Un bărbat a descoperit în deşert, un tufiş aprins ce nu poate fi stins. Marea se deschide şi mii de oameni păşesc pe teren uscat. Un uriaş ce ameninţa o naţiune, ucis de un adolescent cu o praştie. O evreică îşi salvează poporul de la distrugere. Trei tineri creştini supravieţuiesc cuptorului aprins. Bărbat adus înapoi din morţi după patru zile. Zidurile oraşului se prăbuşesc în mod misterios. Predicator înghiţit de un peşte uriaş supravieţuieşte pentru a relata cele întâmplate. Profet ridicat la cer într-o trăsură de foc. Aceste titluri nu sunt extrase din ziare; ele sunt din Scriptură. Aventură înseamnă „demersuri captivante şi periculoase”. Când te porneşti în aventura spirituală de care pomeneşte Pavel, te poţi aştepta ca Dumnezeu să-ţi pună la încercare credinţa cum nu-ţi poţi imagina. Biblia vorbeşte despre cei ce „prin credinţă au cucerit… Împărăţii, au făcut dreptate, au căpătat făgăduinţe, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuţişul săbiei, s-au vindecat de boli, au fost viteji în războaie, au pus pe fugă oştirile vrăjmaşe” (Evrei 11:33-34). John Eldredge spune: „Aventura, cu tot pericolul şi sălbăticia ei implicită, e o tânjire spirituală profundă scrisă în sufletul fiecărui om. Moise nu se întâlneşte cu Dumnezeul cel viu la centrul comercial. Ci Îl întâlneşte în pustia Sinaiului. Adânc în sufletul omului sălăşluiesc întrebări fundamentale la care nu se poate da răspuns stând la masă în bucătărie. Teama e cea care îl ţine pe om acasă, unde totul e curat şi pus în ordine şi unde poate controla totul”. Când Dumnezeu doreşte să facă lucruri măreţe prin tine, El trebuie să te ducă din locul unde te găseşti în locul unde se găseşte El. Ce spui de asta: eşti gata să porneşti spre propria ta culme spirituală cu Dumnezeu?

Share