CU CINE UMBLI ?

“Domnul m-a binecuvântat din pricina ta” (Geneza 30:27)

Există un principiu în Biblie pe care trebuie să-l înveţi dacă doreşti să te bucuri de ce are mai bun Dumnezeu pentru viaţa ta: binecuvântarea vine prin asociere! Biblia spune: “Cine umblă cu înţelepţii se face înţelept” (Proverbe 13:20). Istorisirea despre intrarea lui Israel în Ţara promisă ne învaţă că putem să ne însoţim cu oameni precum Iosua şi Caleb şi să intrăm în ţară şi să o stăpânim sau putem sta cu cele zece iscoade care au crezut că nu e posibil şi să murim în pustie. Când a intrat în casa lui Potifar, losif a adus mari binecuvântări cu el. Când s-a dus la palatul lui Faraon, întreaga naţiune a prosperat. Când lacov a dorit să se întoarcă acasă la familia lui, Laban, socrul său a spus: “mai zăboveşte; văd bine că Domnul m-a binecuvântat din pricina ta”. Biserica din Filipi a avut un lung parteneriat cu Pavel în răspândirea Evangheliei. Ei l-au susţinut financiar şi el i-a slujit spiritual. El scrie: “Mulţămesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea aminte pe care o păstrez despre voi. În toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toţi, cu bucurie pentru partea pe care o luaţi la Evanghelie, din cea dintâi zi până acum” (Filipeni 1:3-5). Şi care a fost răsplata lor? Pavel spune: “voi sunteţi toţi părtaşi aceluiaşi har” (Filipeni 1:7). Acest cuvânt “har” înseamnă “tot ce vei avea nevoie vreodată de la Dumnezeu, pentru toate situaţiile cu care te vei confrunta”. Ce minunat! Pavel i-a primit de la Domnul Isus, şi i-a făcut părtaşi şi pe filipeni la el. Învaţă să-i recunoşti pe cei ce umblă în binecuvântarea lui Dumnezeu şi apropie-te de ei cât de mult poţi.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *