CREŞTI SPIRITUAL? (2)

„Purtaţi-vă sarcinile unii altora, şi veţi împlini astfel Legea lui Hristos” (Galateni 6:2)

Pavel scrie: „Purtaţi-vă sarcinile unii altora, şi veţi împlini astfel Legea lui Hristos”. Trebuie să-ţi asumi responsabilitatea pentru propria ta creştere spirituală, întrucât până nu înveţi să-ţi porţi propriile poveri, nu vei fi în stare să-i ajuţi pe alţii să ie poarte pe ale lor. Există un cântec care spune: „Nu-i greu … că-i fratele meu”. În loc să trebuiască mereu să fii ridicat, Dumnezeu doreşte ca tu să-i ridici pe alţii, în loc să trebuiască mereu să fii adus în rugăciune, Dumnezeu doreşte ca tu să te rogi pentru alţii. În loc să trebuiască mereu să primeşti, tu trebuie să dăruieşti. De ce „este mai ferice să dai decât să primeşti” (Faptele Apostolilor 20:35)? Deoarece când primeşti, procesul se termină cu tine. Dar când dăruieşti, activezi legea reciprocităţii. Pavel spune: „Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui… căci „pe cine dă cu bucurie, îl iubeşte Dumnezeu.” Şi Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru ca, având totdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiţi în orice faptă bună … Aşa că dovada dată de voi prin ajutorul acesta, îi face să slăvească pe Dumnezeu pentru ascultarea pe care mărturisiţi că o aveţi faţă de Evanghelia lui Hristos” (2 Corinteni 9:7-13). Când te-ai învelit în propria-ţi persoană, eşti un pachet foarte mic. Dar când te deschizi şi îi cuprinzi pe ceilalţi în dragoste, atunci începi să creşti spiritual.

Share