CREDINŢĂ SI FANTEZIE (2)

“Ei… spun vedenii ieşite din inima lor, nu ce vine din gura Domnului” (Ieremia 23:16)

Domnul Isus a spus: “Cereţi şi vi se va da” (Matei 7:7). Dar această promisiune se împlineşte cu o condiţie: ceea ce ceri trebuie să fie în armonie cu voia lui Dumnezeu (1 loan 5:14). Când semnezi un contract legal nu-ţi permiţi să treci cu vederea clauza despre amenzi. Şi ca cineva care are un vis, nu-ţi permiţi să treci cu vederea realitatea. Dacă faci aşa, realitatea te va face să te opreşti din căile tale. Când Dumnezeu îţi dă un vis, El îţi oferă tot ce e nevoie pentru a-l împlini. Cu cât mai nerealist este visul tău, cu atât mai mult vei fi tentat să depinzi de lucrurile pe care nu le poţi controla (cum ar fi izbânda). Trebuie să existe un echilibru între îndrăzneala de a visa şi realitatea situaţiei în care te găseşti. Da, trebuie să mergi mult mai departe de lucrul de care crezi că eşti în stare, dar în acelaşi timp fundamentează ceea ce faci pe calităţile tale şi pe alţi factori pe care îi ai în control. Cu cât te vei preocupa mai mult de lucrurile pe care nu le poţi controla, cu atât mai puţin vei face pentru a îmbunătăţi lucrurile pe care le poti controla. Şi când faci lucrul acesta, începi să trăieşti într-o lume închipuită. Când Dumnezeu îţi dă un vis, el va avea la bază calităţile tale. Catherine B. Hales a observat: “Noi petrecem aproape toată perioada primilor douăzeci de ani descoperind sutele de lucruri care putem fi. Dar când ne maturizăm la treizeci de ani, începem să descoperim toate lucrurile ce nu putem fi. Provocarea pentru noi este să ajungem la patruzeci şi peste această vârstă şi să punem totul cap la cap – pentru a ne cunoaşte capacităţile şi a ne recunoaşte limitările – şi să devenim tot mai buni în Hristos”.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *