CREDINŢA ESTE UN CATALIZATOR

„Cuvântul care le-a fost propovăduit, nu le-a ajutat la nimic” (Evrei 4:2)

Catalizatorul facilitează schimbarea; face ca lucrurile să se întâmple! De exemplu, pastilele efervescente fără apă nu au nici un efect, făina fără drojdie nu produce pâine, seminţele fără soare nu dau naştere florilor, albastru fără galben nu produce verde, scânteia fără aer nu produce flacără. Credinţa face Cuvântul lui Dumnezeu să lucreze în viaţa ta. Fără ea, nu se întâmplă nimic. Vorbind despre iudei, Pavel a scris: „nouă ni s-a adus o veste bună ca şi lor; dar lor cuvântul care le-a fost propovăduit, nu le-a ajutat la nimic, pentru că n-a găsit credinţă la cei ce l-au auzit”. Un autor spune: „Fără anumiţi catalizatori, anumite rezultate nu pot fi obţinute niciodată. Pentru a face progres spiritual, nu e suficient să citeşti Biblia sau să asculţi predici. Agentul de activare a înţelegerii este credinţa. După ce auzim mesajul lui Dumnezeu, trebuie să-l punem în practică. Poate experimentezi amărăciune sau mânie din cauza unei probleme şi Dumnezeu ţi-a spus să laşi acele emoţii în urmă, dar îţi lipseşte voinţa de a o face. Dă-mi voie să te încurajez; încrede-te în Cuvântul lui Dumnezeu şi mergi prin credinţă. Promisiunile Lui vor înflori în viaţa ta, odată ce îţi pui credinţa în practică”. Credinţa nu este un consimţământ intelectual sau o recunoaştere de formă a ceea ce citeşti în Cuvântul lui Dumnezeu. Ci înseamnă să acţionezi conform ei, încrezător că Dumnezeu va face ce a promis. Există o diferenţă între credinţă şi încredere. Poţi crede că un scaun te ţine, dar numai când te aşezi şi te laşi cu toată greutatea pe el ai încredere în el. Înţelegi ideea?

Share