CREDINŢĂ ACTIVĂ

“Cel neprihănit va trăi prin credinţă” (Romani 1:17)

Dumnezeu doreşte să treci de la mentalitatea de supravieţuire la postura de conducător şi stăpân: de la şovăială la credinţa adevărată că El “poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi” (Efeseni 3:20). Nu ni se spune să-i facem faţă diavolului, ni se spune să ne împotrivim lui şi el va fugi de la noi (lacov 4:7). Cuvântul grecesc pentru a fugi înseamnă “a fugi de groază”. Imaginează-te că te trezeşti dimineaţa şi diavolul spune: “Ajutor, iar s-a trezit!” Pavel scrie: “nu daţi prilej diavolului” (Efeseni 4:27). Satana nu are loc în viaţa ta decât dacă-i faci! Scopul lui este să te separe de credinţă, deoarece credinţa este ceea ce-i place lui Dumnezeu (Evrei 11:6). Credinţa te face un învingător (1 loan 5:4). Credinţa aduce răspunsuri rugăciunilor tale. “Când vă rugaţi, să credeţi că … aţi şi primit, şi… veţi avea” (Marcu 11:24). Dacă într-adevăr crezi lucrul acesta, te vei comporta în consecinţă. Biblia spune: “Luptă-te lupta cea bună a credinţei” (1 Timotei 6:12), deci există duşmani ai credinţei noastre. Şi unu! din cei mai mari duşmani ai credinţei este necunoaşterea Cuvântului Sui Dumnezeu. “Poporul Meu piere din lipsă de cunoştinţă. Fiindcă ai lepădat cunoştinţa, şi Eu te voi lepăda…” (Osea 4:6). Ştiinţa medicală ne spune că poţi fi expus la o boală fără să o contactezi deoarece ai fost vaccinat împotriva ei. În acelaşi fel, religiozitatea te poate vaccina împotriva credinţei adevărate. Oamenii negativişti îţi pot face acelaşi lucru. Poate spui: “Cum îmi pot întări credinţa?” Biblia spune: “credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos” (Romani 10:17). Aşadar trăieşte in Cuvântul lui Dumnezeu.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *