CONTROL SPIRITUAL (4)

„Isus le-a cunoscut gândurile (Luca 11:17)

Pentru ca acest control spiritual să fie eficient, trebuie să-ţi analizezi următoarele trei domenii:

1) Iertarea. „Îngăduiţi-vă unii pe alţii, şi, dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertaţi-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, aşa iertaţi-vă şi voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcaţi-vă cu dragostea, care este legătura desăvârşirii. Pacea lui Hristos, la care aţi fost chemaţi, ca să alcătuiţi un singur trup, să stăpânească în inimile voastre” (Coloseni 3:13-15). Eşti grabnic în a-i ierta pe cei ce te-au rănit? Încerci tu să rezolvi conflictele cât mai curând posibil? Nutreşti resentimente? 2) Câştigarea sufletelor. „Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile … Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit” (Matei 28:19-20). Te preocupă sufletele pierdute? Profiţi de orice ocazie pentru a-ţi împărtăşi credinţa? Viaţa ta arată ceea ce mărturiseşti cu buzele? 3) Rugăciunea. „Căutaţi pe Domnul şi sprijinul Lui, căutaţi necurmat Faţa Lui!” (1 Cronici 16:11). Ai o viaţă de rugăciune constantă? Te rogi cu credinţă pentru nevoile altora? Ai învăţat să te rogi cu credinţă, bazându-te pe Cuvântul lui Dumnezeu şi crezând că El va face lucruri mari? Vezi rezultatele vieţii tale de rugăciune? Viaţa ta de rugăciune te-a condus spre o intimitate mai profundă cu Domnul? Dacă eşti serios în privinţa schimbării tale profunde, a creşterii în umblarea ta spirituală şi a dezvoltării unui caracter ca al lui Hristos, petrece timp cu Domnul astăzi şi spune: „Cercetează-mă, Dumnezeule, şi cunoaşte-mi inima! Încearcă-mă, şi cunoaşte-mi gândurile … du-mă pe calea veşniciei!” (Psalmul 139:23-24).

Share