CONTROL SPIRITUAL (2)

„Eu, Domnul, cercetez inima” (Ieremia 17:10)

Cam unde te găseşti tu când vorbim despre: 1) Supunere. „Ascultaţi de mai marii voştri, şi fiţi-le supuşi, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre, ca unii care au să dea socoteală de ele; ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci aşa ceva nu v-ar fi de nici un folos” (Evrei 13:17). Eşti supus constant lucrurilor pe care ştii că Dumnezeu doreşte să le faci? Te supui îndrumării celor pe care Dumnezeu i-a pus peste tine? Te rogi pentru ei şi Îi mulţumeşti lui Dumnezeu pentru investiţiile pe care ei le fac în viaţa ta? 2) O inimă curată. „Dacă zicem că n-avem păcat, ne înşelăm singuri, şi adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire” (1 loan 1:8-9). Îţi mărturiseşti păcatele în mod specific şi pe nume? Îţi propui să te laşi de păcat în clipa în care Dumnezeu ţi-l descoperă? Cum rămâne cu domeniile pe care nu I le-ai predat? Eşti dispus să renunţi la orice păcat pentru Dumnezeu? 3) O conştiinţă curată. „Mă silesc să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor” (Faptele Apostolilor 24:16). Cauţi să primeşti iertarea celor pe care i-ai ofensat? Ai un cuget curat înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor? 4) Încredere înaintea lui Dumnezeu. „Dacă nu ne osândeşte inima noastră, avem îndrăzneală la Dumnezeu. Şi orice vom cere, vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui, şi facem ce este plăcut înaintea Lui” (1 Ioan 3:21-22). Ai depăşit faza cu „este bine sau este rău” şi acum te întrebi „cum va afecta lucrul acesta încrederea mea înaintea lui Dumnezeu?”

Share