CONTROL SPIRITUAL (1)

„Domnul cercetează toate inimile şi pătrunde toate închipuirile şi toate gândurile” (1 Cronici 28:9)

Psalmistul s-a rugat: „Cercetează-mă, Dumnezeule, şi cunoaşte-mi inima! Încearcă-mă.şi cunoaşte-mi gândurile! Vezi dacă sunt pe o cale rea, şi du-mă pe calea veşniciei!” (Psalmul 139:23-24). Dacă eşti înţelept, te duci la doctor şi-ţi faci controale medicale regulate. Tot astfel, te duci la Dumnezeu pentru controale spirituale regulate. În ce domenii? 1) În domeniul mântuirii. „Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi” (2 Corinteni 5:17). A existat vreodată un moment în viaţa ta când te-ai pocăit de păcatul tău şi ţi-ai pus încrederea în Domnul Isus ca să te mântuiască? Te-ai predat Lui şi L-ai făcut Domnul vieţii tale? 2) În domeniul vieţii tale devoţionale. „Cât de mult iubesc Legea Ta! Toată ziua mă gândesc la ea” (Psalmul 119:97). „Cuvântul Tău este cu totul încercat, şi robul Tău îl iubeşte” (v. 140). Citeşti şi meditezi la Cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi? Devoţiunile tale sunt constante şi semnificative? Încerci să aplici principiile Scripturii în fiecare circumstanţă în care te găseşti? 3) În domeniul smereniei. Dumnezeu spune: „Eu locuiesc în locuri înalte şi în sfinţenie; dar sunt cu omul zdrobit şi smerit, ca să înviorez duhurile smerite, şi să îmbărbătez inimile zdrobite” (Isaia 57:15). Eşti grabnic să recunoşti şi să fii de acord cu Dumnezeu când ai păcătuit? Admiţi şi recunoşti în faţa celorlalţi că ai greşit? Te poţi bucura de biruinţele altora chiar şi atunci când ale tale trec neobservate? îi consideri pe ceilalţi mai buni decât tine? (Romani 12:10). Trăieşti cu sentimentul dependenţei de Dumnezeu?

Share