CONTINUĂ SĂ TE ROGI ŞI SĂ CREZI

„Apoi le-a mai zis” (Luca 11:5)

 Nevoia ta mişcă inima lui Dumnezeu, dar credinţa ta îl face să acţioneze. Aşadar, continuă să te rogi şi să crezi. Domnul Isus ne oferă două ilustraţii ale acestui lucru: 1) „Dacă unul dintre voi are un prieten, şi se duce la el la miezul nopţii, şi-i zice: „Prietene, împrumută-mi trei pâini … şi dacă dinăuntrul casei lui, prietenul acesta îi răspunde: „Nu mă tulbura; acum uşa este încuiată, copiii mei sunt cu mine în pat, nu pot să mă scol să-ţi dau pâini” – vă spun: chiar dacă nu s-ar scula să i le dea, pentru că-i este prieten, totuşi, măcar pentru stăruinţa lui supărătoare, tot se va scula şi-i va da tot ce-i trebuie” (Luca 11:5-8). De ce vrea Dumnezeu să-ţi răspundă la rugăciune? Pentru a-Şi proteja reputaţia de Cel ce face legăminte şi le respectă. 2) „Într-o cetate era un judecător… În cetatea aceea era şi o văduvă, care venea des la el, şi-i zicea: „Fă-mi dreptate Multă vreme n-a voit să-i facă dreptate. Dar în urmă, şi-a zis: „Măcar că de Dumnezeu nu mă tem şi de oameni nu mă ruşinez, totuşi, pentru că văduva aceasta mă tot necăjeşte, îi voi face dreptate, ca să nu tot vină să-mi bată capul.” Domnul a adăugat: „Auziţi ce zice judecătorul nedrept? Şi Dumnezeu nu va face dreptate aleşilor Lui, care strigă zi şi noapte către El, cu toate că zăboveşte faţă de ei? Vă spun că le va face dreptate în curând” (Luca 18:2-8). Concluzie: Dumnezeul pe care Îl slujeşti este drept, milostiv, poate şi doreşte să-ţi împlinească nevoile, deci continuă să te rogi şi să crezi.

Share