CONFRUNTĂ-TI CELE MAI MARI TEMERI ÎN RUGĂCIUNE

„Tată … depărtează de la Mine paharul acesta” (Marcu 14:36)

Data viitoare când bei paharul cu vin în biserică la Cina Domnului opreşte-te şi adu-ţi aminte ce se afla în paharul din care a băut Domnul Isus în Ghetsimani în noaptea dinaintea răstignirii. Tu poţi bea paharul cu încredere deoarece El a băut mai întâi din paharul agoniei. în ajunul morţii Sale, El s-a rugat: „Sufletul Meu este cuprins de o întristare de moarte;… Tată, Ţie toate lucrurile îţi sunt cu putinţă; depărtează deja Mine paharul acesta! Totuşi, facă-se nu ce voiesc Eu, ci ce voieşti Tu” (Marcu 14:34-36). Să remarcăm cuvintele „cuprins de întristare” (dacă consideri că păcatul tău nu e mare lucru, poate aceste cuvinte te vor face să te răzgândeşti). Hristos a băut din paharul mâniei lui Dumnezeu pentru ca tu să poţi bea din paharul harului lui Dumnezeu. Deşi El a fost fără păcat, El a gustat atât păcatele celui mai „rafinat” păcătos, cât şi ale celui mai respingător. El nu simţise niciodată furia lui Dumnezeu şi El n-a meritat s-o simtă. El nu a experimentat izolarea de Tatăl Său; până când „a sosit ceasul”. El nu a cunoscut niciodată moartea fizică; El era fiinţă nemuritoare. Cu toate acestea, în decurs de câteva ore, Dumnezeu Şi-a dezlănţuit mânia de pedepsire a păcatului asupra Fiului Său fără păcat, perfect. Şi ca om, lui Isus i-a fost frică şi încă o frică de moarte. Si ceea ce a făcut El cu teama Lui ne arată ce să facem noi cu temerile noastre. El s-a rugat cu sinceritate si cu perseverenţă. El le-a spus ucenicilor Săi: „Şedeţi aici până Măvoi duce acolo să Mă rog” (Matei 26:36). Isus s-a confruntat cu cea mai mare teamă a Sa în rugăciune sinceră şi a învins-o. Şi prin rugăciune şi tu îţi poţi învinge temerile.

Share