CONFORMAT SAU TRANSFORMAT ? (4)

“Să nu vă potriviţi… ci să vă prefaceţi” (Romani 12:2)

De fiecare dată când ne aducem trupurile ca o “jertfă vie” lui Dumnezeu, natura noastră îndărătnică se va revolta. Dar cu Hristos la cârmă, putem scăpa de strânsoarea ei. “Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înoirea minţii voastre”. Noi avem o alegere de făcut; să ne conformăm sau să ne prefacem! Hotărârea de a “nu mă potrivi lumii” duce la transformarea stilului de viaţă. Vechea fire se conformează în mod natural, înrobindu-te faţă de influenţele lumeşti. Traducerea Phillips spune: “Nu lăsa ca lumea din jurul tău să te croiască după propriul ei tipar”. Conformare faţă de valorile lumii, care sunt senzualitatea, mândria, controlul, etc, îţi vor fura puterea eliberatoare a lui Hristos care locuieşte în tine, căzând în vârtejul vinovăţiei, eşecului şi descurajării. Când alegi să nu te conformezi lumii, ţi se deschide o uşă spre transformare. Spre deosebire de conformare, care este iniţiată din exterior, umblarea ta cu Dumnezeu va deveni o expresie exterioară a unei schimbări interioare. Viaţa unui mormoloc se transformă în viaţa unei broaşte, iar viaţa unei omizi în a unui fluture. Te transformi din interior spre exterior. Cum se întâmplă lucrul acesta? “Cel ce este în voi, este mai mare decât cel ce este în lume” (1 loan 4:4). Adaugă la hotărârea ta de a nu te conforma dedicarea ta faţă de “înnoirea minţii”, care în textul din limba greacă înseamnă să gândeşti gândurile lui Dumnezeu în locul vechilor tale gânduri, apoi priveşte cum transformarea prin puterea Duhului Sfânt începe să aibă loc în viaţa ta zilnică.

Share