CONFORMAT SAU TRANSFORMAT ? (3)

 

“Să nu vă potriviţi… ci să vă prefaceţi” (Romani 12:2)

Ce înseamnă să te predai în întregime lui Dumnezeu? 1) E un act al închinării. “Să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă … aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească” (v. 1). închinarea nu înseamnă doar să participi la serviciul de duminică, să cânţi laude şi să rosteşti rugăciuni. “Poporul acesta, Mă cinsteşte cu gura şi cu buzele, dar inima lui este departe de Mine” (Isaia 29:13). Ea necesită predarea inimii lui Dumnezeu douăzeci şi patru de ore pe zi; fie că eşti singur sau în mulţime, la serviciu, în vacanţă, cu familia, la şcoală, la întâlnire sau faci munca în gospodărie. Dacă inima nu e cea care te mişcă, comportamentul tău va fi doar un act de conformare fără tragere de inimă, în loc să fie o dedicare plină de bucurie. Predarea fată de Dumnezeu nu e o activitate cu jumătate de măsură făcută spre folosul propriu; este o închinare permanentă spre folosul lui Dumnezeu.

2) E un răspuns la generozitatea lui Dumnezeu. “Pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă” (Romani 12:1). Dumnezeu nu spune: “dacă nu te predai, te pedepsesc”. Nimeni nu-ţi forţează mâna. Nu te supui scrâşnind din dinţi pentru că te temi; nu, e un răspuns la o datorie. Tot ce cere Dumnezeu este iniţiat de dăruirea’ Lui. Pocăinţa ta este un răspuns la dragostea Lui. Zeciuiala ta este un răspuns la binecuvântarea Lui. Ascultarea ta este un răspuns la promisiunile Lui. Harul lui Dumnezeu nu este niciodată o “afacere”, e un “dar nemeritat” al dragostei Sale pentru cei ce nu o merită (Romani 5:18). De aceea, “pentru” – ca un răspuns la – îndurarea lui, “să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie”. Aceasta e “slujba ta duhovnicească” şi va fi “plăcută înaintea lui Dumnezeu”.

Share