CONFORMAT SAU TRANSFORMAT ? (2)

“Să nu vă potriviţi… ci să vă prefaceţi” (Romani 12:2)

Transformarea: 1) Necesită sacrificiu personal. Ea nu este uşoară, naturală sau automată. Ea cere să fii “o jertfă vie”. Problema cu jertfele “vii” este că au tendinţa de a pleca de la altar şi de a trebui să fie aduse înapoi în mod repetat pentru a fi sacrificate din nou şi din nou. Mântuirea este o experienţă instantanee, odată şi pentru totdeauna, dar nu poate exista “jertfă vie” instantanee, odată pentru totdeauna. Este o rededicare de zi cu zi, clipă de clipă, ceea ce înseamnă aducerea firii noastre încăpăţânate înapoi la altar, predarea ei lui Dumnezeu cât de des este nevoie. Nu aştepta ca omul tău cel vechi să se facă mai bun sau să fie de acord să moară până nu te hotărăşti ca jertfa ta să fie curată. Şi nu lăsa frica să te descurajeze în lupta ta pentru victorie; vechea ta natură şi duhul tău născut din nou sunt duşmani reciproci, “sunt lucruri potrivnice unele altora, aşa că nu puteţi face tot ce voiţi” (Galateni 5:17). Datoria ta nu este să dai uitării firea pământească, cî s-o răstigneşti de fiecare dată când doreşte să preia controlul, refuzând să o laşi să-ţi reteze sau să-ţi schilodească dedicarea faţă de creşterea spirituală.

2) E o problemă cu două laturi. “Să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu” {Romani 12:1). Asta implică o decizie fermă a minţii şi a voinţei, deoarece trupurile noastre nu se predau singure. Până nu alegi în mod deliberat să-ţi “aduci trupul … lui Dumnezeu”, firea va acţiona fără restricţii. “Dupăcum odinioară v-aţi făcut mădulările voastre roabe … aşa că săvârşeaţi fărădelegea, tot aşa, acum trebuie să vă faceţi mădulările voastre roabe ale neprihănirii, ca să ajungeţi la sfinţirea voastră!” (Romani 6:19). Când te predai impulsurilor tale josnice, culegi păcatul. Când te predai lui Dumnezeu, culegi binecuvântarea.

Share