CONFORMAT SAU TRANSFORMAT ? (1)

“Să nu vă potriviţi… ci să vă prefaceţi” (Romani 12:2)

Chuck Swindoll a spus: “Ne place să ne imaginăm drept o rasă de indivizi viguroşi – ca Patrick Henrys, Davy Crocketts şi Lone Rangers. Adevărul e că nu ne place să fim diferiţi ca să nu fim numiţi proscrişi, catalogaţi fanatici şi respinşi. Deci, ne conformăm. Vedem lucrul’acesta la copilul dornic să placă; la adolescentul care se aliniază la presiunea anturajului; la adultul care îşi rupe spatele ca să ţină pasul cu lumea”. A fi diferit doar pentru binele propriu e probabil fără valoare, chiar dăunător. Dumnezeu doreşte de Ia noi disponibilitatea de a fi transformaţi radical. “Vă îndemn, deci, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre” (v. 1-2). lată două observaţii importante care te pot ajuta să atingi acest scop – Prima: Transformarea aparţine credincioşilor. Necredinciosul nu poate ţine piept controlului lumii asupra lui fără Hristos, dar credincioşilor li se promite: “Cel ce este în voi, este mai mare decât cel ce este în lume” (1 loan 4:4). Duhul lui Dumnezeu care te locuieşte te ajută să rezişti presiunii lumii de a te conforma căilor ei. A doua: Chemarea lui Dumnezeu este urgentă. “Vă îndemn, deci, fraţilor”. Cuvinte precum a îndemna, a chema, a ruga stăruitor sunt utilizate în anumite traduceri deoarece chemarea nu este secundară sau opţională. E vitală, e un imperativ divin! Dumnezeu caută vase predate care sunt gata să fie transformate pentru a fi folosite de El. Eşti tu dispus să spui: “Da, Doamne, foloseşte-mă?”

Share