Comunicat al Presedintelui Uniunii Baptiste din Romania cu privire la alegerile din tara noastra

“Dati, dar, cezarului ce este al cezarului, si lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu!”

Evanghelia după Matei 22:21

Comunicat al Presedintelui Uniunii Baptiste din România cu privire la alegerile din tara noastră

Iubiti frati si surori, membri ai bisericilor baptiste din România,

Primiti salutul conducerii Uniunii Bisericilor Baptiste din Romania în numele Domnului nostru Isus Hristos cel înviat. Mântuitorul nostru ne cheamă sa fim “sarea pământului” si să dăm astfel “gust” comunitătilor în care trăim. El ne cheamă să fim “lumina lumii” pentru ca să luminăm înaintea oamenilor si acestia să nu mai umble în întuneric (Evanghelia după Matei 5:13-16).

Având în vedere că se apropie perioada alegerilor locale este datoria noastră să ne rugăm ca Dumnezeu să împlinească voia Sa în tara noastră si în această privintă. În calitate de cetăteni ai României suntem chemati să ne exercităm cu responsabilitate datoriile fată de societatea în care ne-a asezat Dumnezeu. De aceea fiecare credincios este îndemnat să participe la alegeri asa cum îl îndeamnă constiinta. Deoarece suntem ucenici ai Mântuitorului cerem călăuzirea lui Dumnezeu si în această dimensiune a vietii sociale prin: cercetarea ideilor si a faptelor celor care doresc să fie cârmuitori, prin cercetarea Scripturii si a poruncilor Domnului Isus Hristos si aducând înaintea lui Dumnezeu în rugăciune nevoile din tara noastră.

 

Bisericile baptiste sunt locul unde credinciosii se adună să se închine si să se roage lui Dumnezeu. Ele nu se pot transforma în locuri unde se desfăsoară activităti electorale. 

 

Amvoanele bisericilor baptiste sunt locul de unde se proclamă Cuvântul lui Dumnezeu si valorile Împărătiei sale. Ele nu pot fi folosite ca platforme pentru promovarea ideilor partidelor politice. 

 

În cadrul programelor divine ale bisericilor baptiste se desfăsoară activităti de învătare a Scripturii, de încurajare celor credinciosi si de proclamare a Evangheliei mântuirii pentru toti cei care vor să vină la Dumnezeu cu pocăintă si credintă. Ele nu pot fi tranformate în întâlniri de promovare a unor personalităti politice, aflate în campanie electorală.

 

Biserica este trupul lui Hristos, El este capul bisericii si singurul conducător al acesteia. De aceea, cei credinciosi sunt chemati să înteleagă că Dumnezeu în „nemărginita mărime a puterii Sale, după lucrarea puterii tăriei Lui, pe care a desfăşurat-o în Hristos, prin faptul că L-a înviat din morţi şi L-a pus să şadă la dreapta Sa, în locurile cereşti, mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie şi de orice nume care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci şi în cel viitorEl I-a pus totul sub picioare si L-a dat căpetenie peste toate lucrurile, Bisericii, care este trupul Lui, plinătatea Celui ce îndeplineste totul în toti (Epistola către Efeseni 1:19-23)”.

 

Fie ca “întelepciunea si priceperea duhovnicească” pentru care se roagă apostolul Pavel în Epistola către Coloseni 1:9 să fie o călăuză atât pentru păstori dar si pentru membrii bisericilor în asa fel ca mărturia bisericilor baptiste din România să fie una vie, curată si sfântă pentru ca răspândirea Evangheliei să fie întărită. “Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus (Epistola către Filipeni 4:7)”.

 

 

Otniel Ioan Bunaciu
Presedinte, Uniunea Bisericilor Baptiste din România

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *