ROADĂ CARE RĂMÂNE

“Cine rămâne în Mine … aduce multă roadă” (loan 15:5)

Domnul Isus a spus: “Eu v-am ales pe voi; şi v-am rânduit să mergeţi şi să aduceţi roadă, şi roada voastră să rămână” (v. 16). Dumnezeu are două scopuri pentru noi: primul, roadă mai mare; al doilea, intrarea în moştenirea ei. Şi El va face tot ce este necesar pentru a le îndeplini. Numai când ne simţim confortabili la un anumit nivel al roadei, El îşi ia foarfecă şi începe să taie unele lucruri pe care ne-ar plăcea să le păstrăm. Problema este că ne mulţumim cu mai puţin decât ce doreşte Dumnezeu. Când Domnul Isus a spus: “despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic”, El ne-a învăţat că atunci când suntem înconjuraţi de cererile, nevoile şi agendele altora putem sărăci din punct de vedere spiritual. Şi când se întâmplă lucrul acesta, începem să acţionăm în fire. Andrew Murray a scris: “Să nu confundăm munca cu rodul. Pot exista multe lucrări pentru Hristos care nu sunt rodul viţei divine”. Domnul Isus doreşte ca “roada să rămână” (v. 16). Roada care să rămână! Părinţilor, Dumnezeu nu v-a dat copii ca să-i pierdeţi în favoarea vrăjmaşului. Pavel spune despre credinţa pe care a văzut-o la Timotei că a observat-o mai întâi la mama şi la bunica lui, care au fost amândouă căsătorite cu necredincioşi. Cum au reuşit? Ele au stat în viţă şi au adus rod într-un mediu ostil.Creştinilor, Dumnezeu nu doreşte să vă mulţumiţi cu lucruri vremelnice; scopul Său când vă binecuvântează este să vă ajute să lărgiţi împărăţia Lui. Nu există resurse lipsă; Dumnezeu are nevoie de oameni cărora să le încredinţeze. Aşa că roagă-te: “Doamne, fă-mă să am roade şi dă-mi roadă care durează”.

Share