CHEMARE ÎN SLUJIRE

„Ei au pus înainte … Pe Barsaba … şi pe Matia” (Faptele Apostolilor 1:23)

Când luda s-a sinucis, echipa de apostoli a rămas fără un om. Ce au făcut ei atunci? „Ei au pus înainte … Pe Barsaba … şi pe Matia”. Pentru a lua hotărârea în privinţa celui chemat să ia locul lui luda, ei au folosit metoda cunoscută drept „tragerea la sorţi”. Era un sistem utilizat în timpurile Biblice când numai anumiţi oameni aleşi puteau vorbi cu Dumnezeu sau Il puteau auzi personal. Drept rezultat, a fost ales Matia. Poate spui: „Dar după aceea nu am mai auzit niciodată de Matia”. Nimeni nu a mai auzit de el! Nu mai este pomenit în Scriptură. Dar Barsaba, cel care nu a primit votul, este pomenit drept unul dintre liderii care a condus biserica chiar când se confrunta cu erori doctrinare (Faptele Apostolilor 15:22-27). Există două lecţii importante pentru noi în această relatare:

1) Il poţi cunoaşte pe Dumnezeu, dar nu încerca să-i înţelegi metodele. Aşa că opreşte-te! Nu-L poţi reduce la o formulă, spunând: „Aşa face El mereu”. Tragerea la sorţi este un sistem pe care Dumnezeu l-a folosit în trecut, dar când l-au folosit apostolii, ei nu au obţinut rezultatul pe care l-au sperat.

2) Dumnezeu îţi va vorbi dacă eşti dispus să asculţi. înainte de a-i părăsi, Domnul Isus le-a spus ucenicilor Săi că Duhul Sfânt care îi locuieşte îi va călăuzi. „Va lua din ce este al Meu, şi vă va descoperi” (loan 16:15). Poate spui: „Dar de unde ştiu că mi-a vorbit Duhul Sfânt?” El va produce rezultatele pe care le doreşte Dumnezeu!

Share