Cel mai bun dar

„Întăreşte-mi paşii în Cuvântul Tău…“ Psalmul 119.133


Fostul preşedinte al Statelor Unite, Abraham Lincoln, a citit şi a crezut Biblia. El a declarat: „Eu cred că Biblia este cel mai bun dar al lui Dumnezeu dăruit omului. Tot ce-i mai bun din partea Mântuitorului ne este comunicat prin această Carte. Eu am îngenuncheat de multe ori, copleşit de convingerea că nu am pe altcineva la cine să recurg. Eu pot să înţeleg cum cineva care se uită numai în jur poate fi ateu, dar nu pot concepe cum cineva privind în sus poate să spună că nu există Dumnezeu.“
Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu care ne izbeşte prin minunata sa adaptare la propriile noastre împrejurări şi la stările noastre sufleteşti. Ea ni se adresează cu un cuvânt potrivit şi cu aceeaşi prospeţime, ca şi cum ar fi fost dictat astăzi în mod special pentru fiecare dintre noi.
Biblia este cartea zilei prezente, adaptată tuturor vârstelor, tuturor claselor sociale, tuturor condiţiilor. Ce privilegiu de a avea o astfel de Carte, de a cunoaşte descoperirile sale divine, cuprinzând istoria morală a trecutului, prezentului şi a viitorului omenirii în general, ca şi a fiecăruia dintre noi, în particular! Dorinţa şi rugăciunea noastră să fie ca a psalmistului: „Întăreşte-mi paşii în Cuvântul Tău… şi învaţă-mă orânduirile Tale“ (Psalmul 119.133,135).

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *