CEI TREI SPINI (2)

„Spini… să-ţi dea” (Geneza 3:18)

Răspunsul cerului la creaţia blestemată să facă spini a fost un Mântuitor încununat cu spini. Dar să remarcăm un aspect important. Dumnezeu nu a dat la o parte spinii; El s-a hotărât să-i folosească în planul Său de răscumpărare. Din acest motiv, fiecare dintre noi primim: 3) Un spin personalizat, lată cum îşi descrie Pavel spinul: „ca să nu mă umflu de mândrie, din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un ţepuş în carne, un sol al Satanei, ca să mă pălmuiască, şi să mă împiedice să mă îngâmf. De trei ori am rugat pe Domnul să mi-l ia. Şi El mi-a zis: „Harul Meu îţi este de ajuns; căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârşită.” Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări, pentru Hristos; căci când sunt slab, atunci sunt tare” (2 Corinteni 12:7-10). Cuvântul „a pălmui” înseamnă „a aplica lovitură, după lovitură, după lovitură”. Este aceasta o descriere a vieţii tale actuale? Dacă experienţa şi viaţa lui Pavel sunt repere după care te poţi călăuzi atunci viaţa creştină e o serie de binecuvântări şi pălmuiri. Şi Dumnezeu Care promite binecuvântarea, permite pălmuirea. De ce? Pentru a se asigura că ducem o viaţa în care depindem de El. Să ne uităm la ce a folosit Dumnezeu pentru a se asigura că Pavel se bazează în întregime pe El: „slăbiciuni, defăimări, nevoi, prigoniri, strâmtorări”. Unde poţi găsi puterea pentru a face faţă atâtor încercări? La Dumnezeu -şi numai la Dumnezeu. Poate spui: „Vreau să fiu mai roditor în slujirea lui Dumnezeu”. Lucrul acesta se întâmplă prin situaţiile spinoase din viaţa noastră. Ele ne apropie mai mult de Dumnezeu.

Share