CE VEZI?

„Umblăm prin credinţă, nu prin vedere” (2 Corinteni 5:7)

Ochii te pot înşela! Fraţii lui Iosif l-au vândut ca rob, i-au mânjit haina cu sângele unui ţap şi i-au spus tatălui că a fost sfâşiat de o fiară sălbatică. Prin urmare, tatăl a spus: „Plângând mă voi pogorî la fiul meu în locuinţa morţilor” (Geneza 37:35). În realitate, nu doar că Iosif era în viaţă, dar în scurt timp a devenit ministru al Egiptului şi şi-a salvat familia în timpul foametei. Dar tatăl lui Iosif a trăit toţi acei ani jelind, din cauza acelui lucru pe care l-a văzut: o haină. Uneori există o diferenţă între fapte şi adevăr. Faptele pot confirma că economia merge prost, dar adevărul este că „Dumnezeul meu se îngrijeşte de toate trebuinţele voastre, după bogăţia Sa” (Filipeni 4:19). Într-o zi, Elisei şi slujitorul său s-au trezit în cetatea Dotan şi au descoperit că sunt înconjuraţi de o oaste duşmană. Când slujitorul a văzut asta, a intrat în panică. Dar Elisei a spus: „Nu te teme, căci mai mulţi sunt cei cu noi decât cei cu ei.” Elisei s-a rugat şi a zis: „Doamne, deschide-i ochii să vadă.” Şi Domnul a deschis ochii slujitorului, care a văzut muntele plin de cai şi de care de foc împrejurul lui Elisei” (2 împăraţi 6:16-17). Dumnezeu doreşte să priveşti la El şi să ştii că în cele mai întunecate clipe, nu trebuie să te temi. Ceea ce a fost pregătit pentru tine e cu mult mai mare decât orice ar veni împotriva ta. Aşa că, ridică-te prin credinţă şi spune împreună cu psalmistul: „Ajutorul îmi vine de la Domnul” (Psalmul 121:2) şi poartă-te ca şi cum crezi lucrul acesta!

Share