Ce să fac cu ISUS?

 

„Pilat le-a zis: «Dar ce să fac cu Isus, care se numeşte Hristos?» «Să fie răstignit», i-au răspuns cu toţii.“ Matei 27.22

 

 

Presiunea exercitată asupra lui Pilat din ambele părţi a crescut, el fiind hotărât mai mult ca oricând să termine cu această problemă. Însă momentul când judecata a fost întreruptă din cauză că soţia lui Pilat i-a transmis mesajul ei, a fost folosit de membrii Sinedriului ca să mobilizeze poporul pentru alegerea lor. „Preoţii cei mai de seamă şi bătrânii au înduplecat noroadele să ceară pe Baraba, iar pe Isus să-L omoare“ (Matei 27.20). Sinedriul era constituit din conducătorii religioşi ai ţării. Manevrarea poporului în acest caz a fost un abuz al autorităţii lor date de Dumnezeu.
Pilat a mai formulat o dată întrebarea: „Pe care din amândoi voiţi să vi-l slobozesc?“ Răspunsul lor arată că marea împotrivire faţă de Isus le-a cuprins inima. Pilat nu a mai ştiut ce să facă. El a întrebat: „Dar ce să fac cu Isus, care se numeşte Hristos?“ Şi mulţimea aceea care a beneficiat de atâtea binefaceri din partea Domnului, mulţimea aceea care cu puţine zile în urmă îl aclama pe Isus, acum cerea să fie răstignit. Lui Pilat nu-i venea să creadă că toată mulţimea se purta cu duşmănie faţă de Binefăcătorul ei, şi a întrebat: „Dar ce rău a făcut?“ Ei au început să strige şi mai tare: „Să fie răstignit!“


Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *