CE S-A ÎNTÂMPLAT CU DIMA? (1)

„Dima … m-a părăsit” (2 Timotei 4:10)

Pavel scrie unul dintre cele mai triste versete din Scriptură: „Dima, din dragoste pentru lumea de acum m-a părăsit”. Alergătorul s-a împiedicat. Lumina din viaţa unui credincios s-a stins. De ce? 1) L-a durut oare statutul său de creştin minoritar? Se spune că nu a existat numai unul, ci doi Martin Luther în istoria bisericii. Şi amândoi au primit aceeaşi revelaţie a îndreptăţirii prin credinţă ca fiind calea spre mântuire. Dar primul a scris-o şi a ascuns-o în zidul unei mănăstiri deoarece se temea de autorităţi. Cel de-al doilea a lipit-o pe uşa Bisericii Tuturor Sfinţilor din Wittenberg şi a pornit Reforma. Hristos ne-a promis că mesajul nostru va fi unul plin de putere şi nu unul plin de popularitate: „Nu te teme, turmă mică” (Luca 12:32). Poartă-ţi statutul minoritar ca pe un stindard al onoarei! 2) A fost oare ucis de sabia doctrinei? Noi avem mesajul pe care oamenii trebuie să-l audă, dar ei nu vor întotdeauna să-l audă. Chiar şi unii creştini refuză să-l audă. „Mulţi din ucenicii Lui, după ce au auzit aceste cuvinte, au zis: „Vorbirea aceasta este prea de tot: cine poate s-o sufere?” Din clipa aceea, mulţi din ucenicii Lui s-au întors înapoi, şi nu mai umblau cu El” (Ioan 6:60,66). Poate spui: „Dar dacă suntem prea stricţi cu oamenii, îi vom pierde”. Dacă suntem legalişti, aşa va fi, dar dacă suntem biblici, vom zidi oameni pentru Dumnezeu care vor străluci ca nişte lumini într-o lume plină de întuneric. Domnul Isus a spus: „Veţi cunoaşte adevărul şi adevărul vă va face liberi” (Ioan 8:32). Uneori, înainte ca oamenii să fie slobozi ei sunt trecuţi prin încercări! Dar cu toate acestea, noi trebuie să propovăduim adevărul.

Share