Ce ne poate izbăvi?

„A doua zi, Ioan a văzut pe Isus venind la el, şi a zis: «Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!»“ Ioan 1.29

Iată marea minune a tuturor timpurilor: ISUS, Fiul lui Dumnezeu, S-a adus jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre! Oricât de iscusit ar fi un medic, nu poate să-şi facă singur o operaţie. Altcineva trebuie să-l opereze. Un pom nu poate singur să scoată viermele de sub scoarţa sa. Altcineva trebuie să facă acest lucru. Grâul nu poate să-şi cureţe singur neghina din jurul său; altcineva trebuie să facă această lucrare.
Omul cu propriile sale puteri nu poate să-şi scoată din viaţă păcatul care-l duce la moarte. Omul poate suspina: „O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte?“ La o astfel de întrebare sinceră, Cuvântul vieţii dă un răspuns răspicat: „Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, prin Isus Hristos, Domnul nostru“.
În ajutorul plantelor vine omul, deci o fiinţă superioară lor; în ajutorul omului trebuie să vină o Fiinţă superioară lui, o Fiinţă de altă natură. Acesta este Mielul lui Dumnezeu – Domnul şi Mântuitorul tuturor celor ce-L acceptă în viaţa lor. Oamenii, religia, tradiţia sau morala nu ne pot izbăvi de starea de păcătoşenie. Mântuitorul este calea prin care putem să ne apropiem de Dumnezeu. Să nu întârziem a merge pe o astfel de cale!

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *