Ce este Isus Cristos pentru noi?

„«Doamne»,  i~a răspuns Simon Petru, «la cine să ne ducem? Tu ai cuvin­tele vieţii veşnice. Şi noi am crezut şi am ajuns la cunoştinţa că Tu eşti Hristosul, Sfântul lui Dumne zeu.»” loan 6.68-69

Ce este ISUS HRISTOS pentru noi? El este Salvatorul care a purtat păcatele noastre, El este Calea pe care putem veni la Dumnezeu Tatăl. El este Adevărul care ne arată totul în lumina adevărată, El este Viaţa pen­tru noi, care odinioară eram morţi, El este Lumina care ne luminează calea, El este bunul Păstor care ne con­duce la păşuni, El este Domnul căruia Ti slujim, El este învăţătorul care ne învaţă, El este Pâinea cu care se satură sufletul nostru, El este Izvorul din care curge putere şi înviorare. El este Marele Preot milos, care ne poartă în slăbiciunile noastre, El este Apărătorul cre­dincios, care nu permite să rămânem pe căi greşite. El este strălucirea slavei lui Dumnezeu şi reprezentarea exactă a fiinţei Sale; prin El cunoaştem dragostea lui Dumnezeu, inima Sa plină de har şi de îndurare. Să ne întrebăm şi noi ca odinioară Petru: „Doamne, la cine să ne ducem?” Doar lângă Ei ne putem odihni şi doar El ne poate păzi şi înviora. El este înţelepciunea.

lată câteva motive care ne determină ca şi în acest an să facem popasuri, în fiecare duminică, pentru a-L cunoaşte mai bine pe Mântuitorul şi Domnul nostru!

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *