CE AUZI?

„Cuvântul Domnului a vorbit astfel lui Ilie: dau ploaie pe faţa pământului” (1 Împăraţi 18:1)

Cu trei ani mai devreme, Dumnezeu i-a spus lui Ilie să anunţe apropierea unei mari secete. Drept rezultat, oamenii nu mai discutau despre nimic altceva. Apoi, Dumnezeu i-a spus să anunţe că va veni ploaia şi să se pregătească pentru ea. Înţelege un lucru: dacă nu înveţi să pleci urechea la ceea ce spune Dumnezeu, nu vei fi pregătit pentru valurile vieţii. Dumnezeu poate să-ţi spună când să economiseşti şi când să semeni, când să cumperi şi când să vinzi, când să vii la masă şi când să pleci. „Urechile tale vor auzi după tine glasul care va zice: „Iată drumul, mergeţi pe el!” (Isaia 30:21). Dar Satana poate şi el să-ţi vorbească şi să-ţi spună lucruri precum: „Vei da faliment. Vei muri. Nu vei avea succes niciodată. Nimeni nu te iubeşte”. Nu vei auzi niciodată aşa ceva de la Dumnezeu! în ciuda a ceea ce auzi în jurul tău sau în lăuntrul tău, trebuie să te încrezi în credincioşia lui Dumnezeu şi să crezi că El va lupta pentru tine. Ştiind că urma să fie răstignit, Domnul Isus S-a rugat: „Tată, proslăveşte Numele Tău!” Şi din cer, s-a auzit un glas, care zicea: „L-am proslăvit, şi-L voi mai proslăvi!” Norodul, care stătea acolo, şi care auzise glasul, a zis că a fost un tunet” (Ioan 12:28-29). Nu e uimitor? Unii aud vocea lui Dumnezeu, în timp ce alţii care stau lângă ei nu aud decât zgomot. Ceea ce Domnul Isus a auzit în acea zi i-a întărit credinţa şi i-a dat puterea de a merge victorios la cruce. Aşadar, tu pe cine asculţi? Ce auzi?

Share