CE A INVESTIT DUMNEZEU ÎN TINE?

„Bogăţia … Lui în sfinţi” (Efeseni 1:18)

Pavel s-a rugat pentru credincioşii din Efes să cunoască ceea ce Dumnezeu i-a chemat să facă şi să înţeleagă „bogăţiile” pe care le-a investit în ei. Să ne gândim la următoarele: 1) Dumnezeu stie ce a investit în tine. El nu te izbăveşte astăzi şi mâine te duce în cer. El te cheamă şi te echipează să împlineşti un scop anume în lumea aceasta. Hristos ne-a învăţat că unii au primit cinci talanţi, alţii doi, alţii unul (Matei 25:15). De aceea, e o greşeală să faci comparaţii. Nu ceea ce ai îţi determină răsplata, ci ceea ce faci cu ce ai. Când îţi îngropi talantul din cauza fricii de risc şi de eşec, dai de necaz în relaţie cu Dumnezeu. 2) Dumnezeu protejează ceea ce a investit în tine. Câteodată nu-L ascultăm pe Dumnezeu spui tu. Adevărat! Şi reacţia ta faţă de El fie îţi prelungeşte perioada de disciplinare, fie o scurtează. Ne abandonează Dumnezeu? Niciodată! „Lui Dumnezeu nu-l pare rău de darurile şi de chemarea făcută” (Romani 11:29). 3) Dumnezeu aşteaptă un câştig în urma investiţiei pe care a făcut-o în tine. Când vei ajunge la sfârşitul vieţii, ce vei arăta în schimb? Dumnezeu ţi-a dat timp, talent şi o comoară. Le foloseşti ca un egoist sau le foloseşti pentru a-L sluji pe El şi pentru a-i binecuvânta pe ceilalţi? „Toţi trebuie să ne înfăţişăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să-şi primească răsplata după binele sau răul, pe care-l va fi făcut” (2 Corinteni 5:10). Compozitorul a spus-o astfel: „Căci vom pleca de aici, lăsând toate, dar ce lui Isus ai făcut, va sta”.

Share