CAUTĂ SĂ TE ASEMENI CU HRISTOS!

„La aceasta aţi fost chemaţi … să călcaţi pe urmele Lui” (1 Petru 2:21)

La creaţie, Dumnezeu a spus: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră” (Genesa 1:26). Din acest verset înţelegem că intenţia lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi a fost să reflectăm chipul Său, caracterul Său, planurile Sale, gândurile Sale şi căile Sale. Dacă doreşti să ştii cum arată toate acestea, analizează viaţa lui Hristos. Pavel a spus: „El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi-născut din toată zidirea” (Coloseni 1:15). Aşadar, scopul tău suprem, mai ales dacă doreşti să fii folosit de Dumnezeu, trebuie să fie asemănarea cu Hristos. Asta înseamnă că trebuie să te străduieşti să te confrunţi cu toate situaţiile aşa cum a făcut-o El şi să te porţi cu oamenii aşa cum ar face-o El. Petru scrie: „la aceasta aţi fost chemaţi (ceva ce nu se poate separa de chemarea voastră); fiindcă şi Hristos a suferit pentru voi, şi v-a lăsat o pildă, ca să călcaţi pe urmele Lui”. Domnul Isus este exemplul tău în următoarele trei privinţe: 1) Suferinţa. Când a fost batjocorit, în loc să se răzbune, El a răspuns prin dragoste, răbdare şi bunătate. 2) Slujirea. El s-a aplecat ca să spele picioarele ucenicilor Săi, după care le-a spus: „şi voi să faceţi cum am făcut Eu … robul nu este mai mare decât domnul său” (Ioan 13:15-17). 3) Supunerea. El a spus: „nu caut să fac voia Mea, ci voia Tatălui, care M-a trimis” (Ioan 5:30). Iată care e vestea cea bună: Dumnezeu va lucra mai departe în tine – negreşit; El şi-a luat acest angajament – acela de a te modela până acolo că, în fiecare împrejurare a vieţii, vei acţiona în acelaşi fel ca Domnul Isus. Vrei?

Share