CÂRTEALA NU NE ESTE DE NICI UN FOLOS

„Mulțămiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile” ( 1 Tesaloniceni 5:18)

În esență, Biblia are de spus un singur lucru despre văicăreală – nu o practica! Tu spui: „Dacă ai avea problemele mele și tu te-ai plânge.” Dacă simți asta, citește mai departe: „Faceți toate lucrurile fără cârtiri” (Filipeni 2:14).

lată de ce:

1) De obicei, cârteala nu face decât să agraveze lucrurile. lată cum se întâmplă. Ai o problemă, așa că te plângi și rămâi blocat. Te simți rău, așa că te plângi și mai mult și ajungi să fii stresat, dar fără să ai vreo soluție.

2) Cârteala nu te duce unde trebuie să ajungi. În loc să-l încredințezi situația lui Dumnezeu, Îi pui la îndoială înțelepciunea și ajutorul. Mii de iudei au murit în pustie din această cauză. Pavel scrie: „Să nu cârtiți cum au cârtit unii din ei, care au fost nimiciți…Aceste lucruri… au fost scrise pentru învățătura noastră” (1 Corinteni 10:10-11). Când nu iei în seamă binecuvântările și te concentrezi doar asupra problemelor, îți pierzi bucuria.

3) Cârteala poate duce la boli legate de stres. „O inimă liniștită este viața trupului” (Proverbe 14.30). Fii sincer, câți cârtitori „cu inimă liniștită” cunoști? În loc să te plângi, începe să-ți numeri binecuvântările. Autoarea Barbara Johnson ne dă acest exemplu oarecum ironic: „Pe un bilețel scris de mână lipit pe un stâlp de telegraf scria așa: „Pierdut câine cu trei picioare, orb la ochiul stâng, cu colțul urechii drepte lipsă, recent castrat și care răspunde la numele Lucky (n.tr. norocosul). Fiindcă ești copil răscumpărat al lui Dumnezeu, norocul nu are nimic de-a face cu tine, deoarece tu ești binecuvântat! Așadar, Cuvântul pentru tine astăzi este acesta: „Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi.”

Share