CARE ESTE CHEMAREA TA?

“Trebuie s-o vestesc; şi vai de mine, dacă nu vestesc Evanghelia!” (1 Corinteni 9:16)

Numai când accepţi că nereuşita este sigură eşti cu adevărat un neputincios. De fiecare dată când înveţi din greşeli ai făcut un pas spre succes. Nu poţi face un tur complet dacă nu avansezi spre a patra bază şi nu stai cu faţa spre aruncător. Legenda baseball-ului Babe Ruth a înscris 714 de tururi complete, dar a şi ratat de 1300 de ori. Într-o perioadă slabă, un reporter l-a întrebat cum poate trece peste descurajare. El a răspuns: “Dacă continui să balansez bâta, până la urmă tot voi lovi. De fapt, când sunt în criză, îl compătimesc pe aruncător pentru că ştiu că mai devreme sau mai târziu el va plăti pentru asta”. Când Benjamin Disraeli a încercat să vorbească în parlament pentru prima oară, a fost huiduit să tacă. Dar el a spus: “Deşi acum trebuie să tac, va veni vremea când cu toţii mă veţi auzi”. Şi aşa a fost! El a devenit unul din cei mai mari oratori şi prim ministru. Astăzi, criticii lui Disraeli sunt daţi uitării, dar contribuţia lui în istorie dăinuieşte. Poate spui: “Cum pot şti care e destinul meu?” In primul rând, destinul tău este o dorinţă care nu-ţi dă pace. Pavel a spus: “Trebuie s-o vestesc; şi vai de mine, dacă nu vestesc Evanghelia!” În al doilea rând, destinul tău va fi mai mult decât un loc de muncă, el va fi o bucurie pentru tine. Psalmistul a spus: “vreau să fac voia Ta, Dumnezeule!” (Psalmul 40:8). În al treilea rând, destinul tău îţi va da frâu liber creativităţii. Când Dumnezeu l-a numit pe Ghedeon “viteaz” (Judecători 6:12), el se ascundea într-o peşteră. Dar Dumnezeu nu se referea la starea lui prezentă, ci El îi vorbea, despre potenţialul pe care-l vedea în Ghedeon . Aşadar, care este chemarea ta?

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *