CÂND STII CE TE-A CHEMAT DUMNEZEU SĂ FACI

„Cine eşti?” (loan 1:22)

Când a fost întrebat „cine eşti?”, loan Botezătorul a răspuns: „Sunt glasul celui ce strigă în pustie: „Neteziţi calea Domnului” (v. 23). După ce l-au ascultat pe loan o vreme, ucenicii lui l-au părăsit pentru a-l urma pe Hristos. Şi lucrul acesta nu l-a deranjat pe loan pentru că el ştia ce a fost chemat să facă. Tu ştii? Perioada în care „încerci lucrurile” nu va dura mult. La un moment dat, trebuie să descoperi ce te-a chemat Dumnezeu să faci şi să te dăruieşti în întregime acelui lucru. Aparent, Pavel nu era un vorbitor înzestrat. „Eu însumi, când am venit în mijlocul vostru, am fost slab, fricos şi plin de cutremur. Şi învăţătura şi propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înţelepciunii” (1 Corinteni 2:3-4). Dar ceea ce i-a lipsit lui Pavel ca vorbitor a fost compensat ca scriitor. El a scris cuvântul inspirat care i-a ajutat pe alţii să predice! în scrierile lui, Pavel era însufleţit de-o putere aşa de mare încât chiar şi când a fost aruncat în închisoare el nu a cerut un avocat sau o masă copioasă din cauză că era sătul de mâncarea din închisoare. Nu, el a dorit hârtie ca să poată scrie în continuare. De fapt, Pavel a scris până la sfârşitul vieţii sale. Şi pentru că a făcut lucrul acesta, şi astăzi mai sunt schimbate vieţi. Ce moştenire! Şi toate astea pentru că un om şi-a descoperit chemarea şi i s-a dedicat. Aşa că întrebarea este: ţi-ai descoperit chemarea şi i te-ai dedicat? George Bernard Shaw a scris: „Viaţa pentru mine nu este o lumânare ce se consumă repede. Ci un fel de torţă splendidă pe care am şansa s-o ţin în mână o clipă şi vreau s-o fac să lumineze cât mai tare înainte de a o preda generaţiilor viitoare”.

Share