CAND NU TE AȘTEPȚI (2)

„Căci nu suntem în neștiință despre planurile lui (Satan)” (2 Corinteni 2:11)

Pe culmea victoriei spirituale e tentant să lași garda jos, însă atunci ești cel mai vulnerabil la atacurile lui Satan. Nu-ti poți permite să fii în neștiință despre planurile lui”. Nici măcar Domnul Isus nu a fost scutit. Într-o manifestare a puterii Sale supranaturale, El a hrănit cinci mii de persoane cu cinci pâini și doi pești. După o asemenea minune, majoritatea dintre noi ne-am fi hotărât să dăm înapoi și s-o lăsăm mai moale o vreme. Însă în loc să mediteze la această minune, Domnul Isus „S-a dus în munte, ca să Se roage” (Marcu 6:46). Nu se întrezărea la orizont, însă El era pe cale să se confrunte cu vântul și cu inimile împietrite ale ucenicilor (vezi Marcu 6:48-52). Autorul creștin Henry Blackaby observă: „Ucenicii s-au îndreptat spre furtună nepregătiți, însă Domnul Isus a fost pregătit pentru furtună si a întâmpinat criza cu toată puterea lui Dumnezeu. Stai cu ochii în patru când te afli pe culme; Când Îl experimentezi pe Dumnezeu cu putere, du-te imediat într-un loc al rugăciunii așa încât Tatăl să te poată pregăti pentru ce urmează.” Vremurile s-au schimbat, însă nu și firea omenească. Noi suntem în continuare propriul nostru sine previzibil – iar Satan o știe. De aceea el „dă târcoale ca un leu care răcnește, și caută pe cine să înghită” (1 Petru 5:8). Ca să-l împiedici să aibă vreun avantaj fă „următoarele lucruri: 1) „Împotriviți-vă diavolului, și el va fugi de la voi” (lacov 4:7). 2) Întovărășește-te cu oameni sfinți (vezi Psalmul 1:1). 3) Rămâi în relație cu Dumnezeu prin Cuvântul Său și prin rugăciune. Vern McLellan a spus: „Dimineața, rugăciunea deschide comorile îndurărilor și binecuvântărilor lui Dumnezeu, iar seara, suntem acoperiți de paza și ocrotirea Sa.” Ar trebui să adopți și tu aceasta strategie care te ferește de eșec.

Share