CÂND EŞTI ATACAT

“Numele Domnului este un turn tare” (Proverbe 18:10)

Martin Niemoller, fost căpitan de vas, s-a numărat printre oamenii din Germania care a vorbit împotriva lui Hitfer. Aşa cum era de aşteptat, a fost arestat şi închis. În drum spre întâlnirea cu acuzatorii săi la tribunal, mergea printr-un tunel subteran, când a auzit aceste cuvinte: “Numele Domnului este un turn tare; cel neprihănit fuge în el, şi stă la adăpost”. Niemoller a fost şocat. Nu era nimeni în jur care le-ar fi putut rosti, l-a vorbit Dumnezeu cu voce tare? De fapt ceea ce contează este că Dumnezeu Şi-a folosit Cuvântul pentru a întări şi a încuraja pe unul din copiii Săi. Se pare că un gardian creştin, care ştia ce acustică există în interiorul tunelului, a lăsat pe cineva să citeze versetul. Niemoller a fost achitat, dar a fost totuşi închis timp de şapte ani. Când procurorul a întrebat: “Cum putem închide un om care a fost achitat?”, Hitler a replicat: “Pentru că e prizonierul meu personal”. Domnul Isus a spus: “când, din pricina Mea, oamenii … vă vor prigoni, şi vor spune tot felul de lucruri … neadevărate împotriva voastră! Bucuraţi-vă … pentru că răsplata voastră este mare în ceruri” (Matei 5:11-12). Charles Swindoll scrie: “Când eşti pedepsit pentru că ai făcut un lucru bun, ai “nor … mare de martori” care te înconjoară (Evrei 12:1), bărbaţi şi femei, credincioşi care au extins împărăţia şi au făcut din lume un loc mai bun, cu un mare preţ personal … Fii curajos, luptă de partea învingătorilor”. Biblia spune: “toţi cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Isus, vor fi prigoniţi” (2 Timotei 3:12). în clipa în care uşa închisorii s-a închis, Niemoller s-a alăturat unei pleiade distinse de sfinţi, dispuşi să îndure necazul în această viaţă, pentru a domni împreună cu Hristos în viaţa viitoare.

Share