CÂND CAZI

„Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul”  (Luca 22:31)

Dintre toţi ucenicii Domnului Isus, Petru a fost cel mai sigur că nu va avea parte de cădere. Dar a căzut şi încă foarte serios. Domnul Isus i-a spus: „Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul. Dar Eu M-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credinţa ta; şi după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întăreşti pe fraţii tăi” (v. 31-32). Să observăm trei adevăruri importante: 1) Toţi putem cădea. Nu crede minciuna ce spune: „Dacă ai fi cu adevărat creştin, nu ai fi căzut atât de tare”. Când Dumnezeu te mântuieşte, duhul tău se schimbă imediat. Dar până când emoţiile, poftele şi dorinţele tale nu sunt controlate de Hristos, mereu vei avea lupte de dus în anumite domenii. Aceasta nu are nimic de-a face cu mântuirea ta, ci are de-a face cu maturitatea ta. 2) Trebuie să fii dispus să te pocăieşti. Problema cu ispita este că de obicei începe ca o plăcere. Crezi că o poţi gestiona şi când eşti ademenit, încerci să-i rezişti prin propria ta forţă. Dar nu funcţionează. Biblia spune: „Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriţi” (Iacov 4:6). Harul lui Dumnezeu nu este pentru cei aroganţi. El le este dat numai inimilor smerite, care se pocăiesc. 3) Odată ce suntem eliberaţi să rămânem liberi si să-i ajutăm si pe alţii. Dumnezeu ne scoate dintr-o situaţie rea pentru a ne pune într-una bună; altfel, vom căuta vechile noastre relaţii. Aşadar, dacă te-ai întors la El din căderea ta „întăreşte şi pe fraţii tăi”.

Share