BUCURIA DĂRUIRII (2)

“Flecare să dea ce va putea” (Deuteronom 16:17)

Filmul care a câştigat premiul Academiei, Lista lui Shindler, este povestea eforturilor unui om de a câştiga cât mai mult dintr-o situaţie disperată. În calitate de director al unei fabrici de muniţie din Germania, Shindler se hotărăşte să se folosească de această ocazie pentru a salva vieţi. Angajându-i în fabrica sa, Shindler reuşeşte să salveze evrei condamnaţi la camera de gazare. Dar să-i păstreze acolo era foarte costisitor. Încetul cu încetul, el îşi lichidează propria avere pentru a-şi ţine afacerea pe linia de plutire. La sfârşitul povestirii, naziştii sunt învinşi. Întreaga însemnă­tate a eforturilor lui Shindler este scoasă la iveală când morţii sunt număraţi, iar cei vii păşesc şovăielnic spre libertate. Într-o scenă, îngenunchind pe calea ferată care purtase atâtea mii de evrei la moarte, Oskar Shindler are o revelaţie uimitoare: ar fi putut salva încă câţiva. Copleşit de regret, el se plânge că mai are încă ceva bunuri în posesie. Dacă ar fi ştiut când se termină războiul, ar fi făcut mai mult. Dar acum este prea târziu. Oskar Shindler este un erou. El are meritul de a fi sal­vat mai mulţi oameni în cel de-al Doilea Război Mondial decât orice alt om. Dar este foarte intere­sant că nu s-a putut gândi decât la ce nu a făcut. Ar fi vrut să fi făcut mai mult.

Putem învăţa o lecţie puternică despre dărnicie de la acest om. Fiindcă tot aşa, chiar şi dătătorii voioşi vor privi în urma vieţilor lor şi şi-ar dori să fi făcut mai mult. Iar pentru cei care nu au dăruit niciodată sau au dăruit mai puţin decât ar fi putut, imaginează-ţi gândurile lor când vor sta înain­tea lui Dumnezeu în ziua finală pentru a da socoteală de felul în care şi-au folosit banii – şi vor fi răsplătiţi în consecinţă!

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *