BOGĂŢIILE HARULUI

„Iertarea … după bogăţiile harului Său” (Efeseni 1:7)

Petru a întrebat: „Doamne de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la şapte ori?” Isus i-a zis: „Eu nu-ţi zic până la şapte ori, ci până la şaptezeci de ori câte şapte” (Matei 18:21-22). Dar nu trebuie să ne oprim aici. Dacă Dumnezeu ne-ar da numai şaptezeci şi şapte de „permise de iertare”, nu ar fi foarte bine, nu-i aşa? Dar noi nu putem falimenta „contul iertării” deschis la banca lui Dumnezeu. Atunci când tu refuzi să-i ierţi pe ceilalţi, treci cu vederea faptul că poţi fi „ispitit şi tu” (Galateni 6:1). Domnul Isus a spus: „să iertaţi orice aveţi împotriva cuiva, pentru ca şi Tatăl vostru care este în ceruri, să vă ierte greşelile voastre” (Marcu 11:25). Că e vorba de şapte, şaptezeci şi şapte sau şapte mii, întotdeauna culegi ceea ce ai semănat (Galateni 6:7). Toţi suntem oameni şi când cineva ne răneşte, vrem să ne facem dreptate. Dar Dumnezeu doreşte să-l ierţi pe cel ce ţi-a greşit înainte ca el să ţi-o ceară sau înainte ca el să dea vreun semn de remuşcare. Asta înseamnă că va scăpa de consecinţele faptelor sale? Nu, ci că nu eşti tu responsabil să faci ca aceste consecinţe să se întâmple – Dumnezeu este. Când nutreşti sentimente de răzbunare, eşti secătuit spiritual, emoţional şi fizic; iertarea îţi dă energie şi te eliberează ca să mergi înainte Nu uita, tu ai fost iertat „după bogăţiile harului Său, pe care l-a răspândit din belşug peste noi” Dar harul aduce cu sine obligaţia de a-i ierta pe ceilalţi! Când te gândeşti la datoria pe care ţi-a iertat-o Dumnezeu, tot ce alţii încearcă să-ţi facă păleşte prin comparaţie, nu? „Dragostea Lui nu are limite, harul Lui este fără margini, puterea Lui nu are hotare cunoscute omului; căci din nemărginita Sa bogăţie, El dăruieşte, dăruieşte şi iarăşi dăruieşte” (Annie Johnson Flint, 1866-1932). Asta înseamnă bogăţiile harului!

Share