BIRUINȚA ÎN ÎNCERCARE

„Ne bucurăm chiar și în necazurile noastre; căci știm că necazul aduce răbdare” (Romani 5:3)
Cu toții ne dorim „cununa vieții” pe care ne-a promis-o Domnul Isus (lacov 1:12) – dar nu ne dorim „necazurile” care dezvoltă în noi „biruința în încercare” (Romani 5:4). Dar altfel nu se poate, lată despre ce învățăm în vremuri de necaz: 1) Despre bucurie. „Să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări” (lacov 1:2). Doar când treci de încercările prin care te trece El vei fi umplut cu bucuria Sa. Așa că scoate vaietele din rugăciunile tale și înlocuiește-le cu „aleluia”. Nu uita, durerea este inevitabilă -nefericirea este opțională! 2) Despre creștere. Psalmistul a scris: „scoate-mă la loc larg, când sunt la strâmtoare” (Psalmul 4:1). Aproape toate lucrurile pe care le știm cel mai bine le-am învățat în condițiile cele mai grele. Cel mai mare progres al nostru vine în urma celei mai mari suferințe; așadar, Dumnezeu nu ne scapă de ea, ci ne întărește în ea. 3) Despre iluminare. Biblia spune: „Celui fără prihană îi răsare o lumină în întuneric” (Psalmul 112:4). Noi nu ne dăm seama cât de puțin cunoaștem până nu trecem prin locurile întunecoase ale vieții și până ce Dumnezeu nu aprinde lumina. 4) Despre răbdare, lacov scrie: „lată că plugarul așteaptă roadă scumpă a pământului, și o așteaptă cu răbdare, până primește ploaie timpurie și târzie. Fiți și voi îndelung răbdători, întăriți-vă inimile” (lacov 5:7-8). Nu poți scurta anotimpurile și nu poți grăbi secerișul, așa că ai răbdare. Și fii atent. în timp ce aștepți, Dumnezeu lucrează. Bruce Wilkinson spune: „încercările credinței sunt teste și provocări care te invită să renunți la ceva de valoare în favoarea lui Dumnezeu, chiar și când ai tot dreptul să n-o faci”.

Share